Christelijk Platform Oost-Europa

Veel Nederlandse organisaties en diaconieën hebben banden met Oost-Europa. Contacten dateren vaak van ver voor de val van de muur (1989). Getroffen door materiële, maatschappelijke of geestelijke nood, richtten velen een organisatie op voor hulp. In de loop der tijd ontstonden zo tal van commissies, stichtingen en verenigingen. Kleine initiatieven met één of twee hulpverleners maar ook grote hulporganisaties. Onder de noemer zending, diaconie, ontwikkelingssamenwerking, hulpverlening of vrienden van. Al die initiatieven vinden in het Christelijk Platform Oost-Europa (CPOE) een ontmoetingsplaats voor gezamenlijk leren en samenwerken.

Kennis delen
Voorheen werkten veel organisaties langs elkaar heen. Dat kwam de hulp niet altijd ten goede. Daarom vormden een aantal hulporganisaties in 2012 het CPOE. Leden zijn organisaties of commissies die vanuit christelijk perspectief de opbouw van gezin, kerk en maatschappij nastreven in Oost-Europa. CPOE helpt om de opgedane ervaring en kennis te delen. Dat versterkt de samenwerking en zorgt voor professionalisering. Organisaties of commissies die van elkaar weten waar ze werken en wat ze precies doen, werken tenslotte efficiënter. Dat zorgt voor nog meer gerichte, betere hulp.

In ontmoeting
In diverse bijeenkomsten en workshops ontmoeten de CPOE-leden elkaar. Die ontmoeting versterkt de samenwerking en levert door informatie-uitwisseling nieuwe kennis op. Zo bundelen de deelnemers hun expertise en kennis, wat uiteindelijk de hulpverlening verbetert. Meedoen als deelnemer kan, het platform groeit nog steeds.  Het CPOE begeleidt dit met themanetwerken, nieuwsbrieven en deze website met actuele berichten en een sociale kaart. Het CPOE heeft daarvoor een stuurgroep en een klein secretariaat.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world