Laatste nieuws

Statement vluchtelingen en migranten (kort)
01-11-16

Statement vluchtelingen en migranten achterban Prisma
01-11-16

Reactie Partos Miljoenennota 2017
05-10-16

Reactie Partos Miljoenennota 2017

Column

Kan helpen schadelijk zijn?

Midden oktober vond in media een korte discussie plaats over nut en nadeel van vrijwilligersreizen naar ontwikkelingslanden om daar een paar weken in kindertehuizen mee te helpen. Unicef keert zich tegen die praktijk: 'Kinderen zijn geen toeristischeattracties'. Wat te vinden van deze kritiek op goed bedoelde hulp?

Lees verder

Zoek een project Zoek informatie in de bibliotheek

progressive

Ontwikkelingssamenwerking en diaconaat

Christelijke organisaties in ontwikkelingssamenwerking

Prisma is een vereniging van een groot aantal christelijke ontwikkelingsorganisaties. Deze organisaties zijn actief op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en diaconaat wereldwijd. Het doel is om door onderlinge samenwerking de strijd tegen armoede in de wereld te kunnen versterken. Het bestrijden van de enorme armoede die nog altijd in grote delen van de wereld bestaat, is immers onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Op deze website vindt u alle informatie over onze organisatie en onze activiteiten.