English

Reflection on development

Prisma verenigt een twintigtal christelijke organisaties die wereldwijd actief zijn in ontwikkelingssamenwerking en diaconaat. Samen in de strijd tegen armoede en onrecht.

EO Metterdaad

Prisma, Kerk in Actie en MissieNederland werken nauw samen met EO Metterdaad. Iedere week belicht de EO een hulpproject. De wekelijkse rtv-uitzendingen helpen Prisma-leden in hun fondsenwerving. Daarnaast bevorderen ze bewustwording over zending en hulpverlening.

 

cropped-cropped-afbeelding-site2
Oost-Europa

Het Christelijk Platform Oost Europa (CPOE) faciliteert ontmoeting, bezinning en samenwerking in diaconie en hulpverlening voor Oost-Europa.

Lobby

Mensenrechten, de rol van religieuze leiders in het tegengaan van discriminatie, SRGR en gezinsplanning. Typisch onderwerpen waar Prisma lobby op voert. Onderwerpen waar de zorg voor onze naaste de boventoon mag voeren. Prisma laat zo een helder christelijk geluid klinken in de politiek.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world