English

Bezinning

De huidige context van mondiale crises en de voortdurende discussies over ontwikkelingssamenwerking nopen ons tot actie. Prisma wil het overheidsbeleid rond ontwikkelingssamenwerking, armoede en duurzaamheid beïnvloeden. Daarnaast ondersteunt Prisma het beleid van haar leden met gedegen achtergrondinformatie over deze thema’s.

Bewust bezonnen

Prisma beoogt een breder publiek bewust te maken van het belang van ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding. Dat doen we via studies, bijeenkomsten, publicaties, de media en lobby. Deze bezinning leidt tot een voortgaande verdieping van het werk van de leden en het beïnvloedt aantoonbaar het werk van de sector en het overheidsbeleid.

In actie

Met ingang van 2016 staan voor de komende periode de volgende thema’s centraal: Ontwikkelingssamenwerking & religie, Integral Mission, Humanitaire hulp, SRGR, De allerarmsten, FNS en economie, Partnerschap & wederkerigheid, Inclusive church. Meer over deze en eerdere onderwerpen van bezinning leest u in onze digitale bibliotheek.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world