English

SRGR

Prisma faciliteert een gespreksgroep over SRGR. Dorcas en Red een Kind bezinnen zich o.l.v. Henk Jochemsen (Prisma) op dit thema. Is uw organisatie lid van Prisma en wilt u meedenken? Neem dan contact met ons op of lees alvast onderstaande documentatie.

Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR)

Ten tijde van MFS1 en 2 bemiddelde Prisma overheidssubsidie voor haar leden. Daarmee voerden de leden diverse programma’s uit op het gebied van SRGR. Onderstaande informatie is nog steeds geschikt voor bezinning op dit thema.

Onderzoek Family Planning (2014), een kwalitatief onderzoek onder FBO’s (alleen engelstalig). Through this qualitative research among our faith-based partner organisations in Ethiopia, DR Congo and Malawi we have documented their perspectives and practices on how to support beneficiaries in taking informed and voluntary decisions related to family planning and on providing access to pregnancy prevention methods. In addition, we have identified potentials or learnings, resulting in recommendations for further program development. This research was specifically focused on youth as they have specific needs and have to overcome specific barriers accessing information and commodities. Download het onderzoeksrapport (Engels) Download English summary Download Résumé Français

Vice Versa Special Religie en Seksualiteit (2014) Lees in de special van het vakblad Vice Versa hoe Prismaleden en anderen omgaan met de relatie religie & seksualiteit in ontwikkelingsssamenwerking. Special Religie en Seksualiteit

Rapport Expertmeeting Managing Ideals & Reality – september 2012  download rapport

Rapport SRHR Expertmeeting – november 2008  download rapport

Prisma Vision Papers over SRHR (Engels en Frans) download de vision papers

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world