English

Jaarverslagen, Jaarplannen en Just Development

Jaarverslagen

Jaarverslag Prisma 2015

Download jaarverslag 2015

Jaarverslag Prisma 2014

Download jaarverslag 2014

Jaarverslag Prisma 2013

Download jaarverslag 2013

Jaarplannen

Jaarplan 2016

Download jaarplan 2016

Strategisch Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Download Strategisch Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Just Development

Just Development

De reeks Just Development is een uitgave van Prisma, in samenwerking met Shaker Publisching. Met deze reeks beogen de uitgevers een wetenschappelijk verantwoorde bijdrage te leveren aan de bezinning en het debat over mondiale samenwerking in ontwikkeling, met aandacht voor de inbreng van het levensbeschouwelijke – in het bijzonder christelijke – perspectief.

Deel 1 ‘Ontwikkelingssamenwerking nieuwe stijl’

Het debat over de zin en de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking wordt al enige jaren gevoerd, vooral in de sector zelf en in de politiek. Met deze bundel wil Prisma aan dat debat een bijdrage leveren. De bijdragen in dit boek gaan in op de uitdagingen waarvoor de sector en de samenleving in bredere zin zich geplaatst zien, zoals die onder meer door het WRR-rapport ‘Minder pretentie, meer ambitie’ zijn geformuleerd. In het bijzonder wordt ingegaan op de rol van de maatschappelijke organisaties in ontwikkelingssamenwerking nieuwe stijl.

U kunt dit boek bestellen bij de boekhandel of direct bij de uitgever. Naar de website van Shaker Publisching

Bekijk de omslag van deel 1

Deel 2 ‘Family in development: hopes and challenges’

The chapters in thuis volume are derived from lectures presented at the fifth World Congress of Families in Amsterdam (August 10th to 12th, 2009). Most of the contributions in this volume discuss the family in the context of development cooperation.

U kunt dit boek bestellen bij de boekhandel of direct bij de uitgever. Naar de website van Shaker Publisching

Bekijk de omslag van deel 2

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world