English

Integral Mission

Nadenken over het Koninkrijk van God, diaconaat, zending en integral mission. Thema’s die ons werk in de ontwikkelingssamenwerking keer op keer raken. Prisma, CGK, Nederlandse Zendingsraad, Tear, Trans World Radio, Verre Naasten, Wycliffe, Bijzondere Noden, Dorcas, Kom over en Help, Leprazending, Operatie Mobilisatie, SDOK, Woord & Daad bezinnen zich o.l.v. Henk Jochemsen (Prisma) op dit thema.
Is uw organisatie lid van Prisma en wilt u meedenken? Neem dan contact met ons op.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world