English

Doel

In goede samenwerking met haar leden en anderen wil Prisma de strijd tegen armoede in de wereld te versterken. Dat doen we op meerdere manieren.

Bezinnen

We zetten allereerst in op bezinning, beleidsbeïnvloeding en bewustwording vanuit de identiteit. Prisma laat vooral in identiteitsgevoelige kwesties een ander geluid klinken in het veld. Een duidelijk, christelijk geluid over ontwikkelingssamenwerking en specifieke thema’s op dat gebied. Dat doen we richting de politiek en ministeries maar ook naar onze eigen achterban en het bredere publiek, ongeacht de politieke ontwikkelingen in Nederland. Dat doen we met onze leden maar ook via bredere verbanden met andere koepels of verenigingen. Zo buigen we samen het overheidsbeleid in de gewenste richting.

Werven

Ten tweede zetten we in op het werven van institutionele fondsen. Dat doen we voor onze leden in nauwe samenwerking met EO Metterdaad. Daarvoor tekenden EO Metterdaad, Missie Nl, Kerk in Actie en Prisma een convenant. Zo verbinden we de kennis en relaties uit christelijke hulpverlening en zending met de media-expertise van de EO. Die aanpak loont de moeite, onze leden kunnen regelmatig rekenen op substantiële inkomsten voor hun projecten na een tv-uitzending.

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world