English

EO Metterdaad

EO Metterdaad heeft een convenant met Kerk in Actie, MissieNederland en Prisma. Samen vertegenwoordigen deze drie koepelorganisaties een groot deel van de Nederlandse christelijke hulporganisaties. Zo verbinden we de kennis en relaties uit christelijke hulpverlening en zending met de media-expertise van de EO.

Doel samen

Het belangrijkste doel hiervan is fondsenwerving, informatie-uitwisseling en bewustwording rondom zending en hulpverlening. Deze aanpak loont de moeite, onze leden kunnen regelmatig rekenen op substantiële inkomsten voor hun projecten na een radio- of tv-uitzending.

Op radio of tv

Iedere week schenken de tv-programma’s Geloof & ’n Hoop Liefde  (maandag tot en met vrijdag) en Nederland Zingt (zondagochtend) aandacht aan een project. Kijkers doneren aan EO Metterdaad. De opbrengsten komen ten goede aan het genoemde project. Is de opbrengst hoger dan geraamd, dan gaat het surplus naar een vergelijkbaar project in het betreffende land.

Elke zaterdagavond besteedt het programma Laat ons de rustdag wijden (radio 5, 21.00 uur) aandacht aan een project van EO Metterdaad. Het gaat om kleine(re) projecten rond de € 5000,-. Een gast licht het project toe vanuit de radiostudio. Belangrijk is dat de gast het betreffende project goed kent, het minimaal één keer bezocht en daarover beeldend kan vertellen.

Met welk project?

Iedere Nederlandse organisatie, vertegenwoordigt via een van de koepelorganisaties, kan een mediaproject aanmelden. Aanmelden kan via het online formulier voor tv of radio. Projecten voor EO Metterdaad moeten voldoen aan diverse criteria. Interesse? Neem daarover contact op met Prisma.
Na indiening van het voorstel, beoordeelt EO Metterdaad eerst of het project geschikt is voor uitzending. Vervolgens wordt de inhoudelijke kwaliteit van het project getoetst aan de hand van een uitgewerkt projectvoorstel.
Soms blijft er geld over na bekostiging van een project voor een vergelijkbaar project in dezelfde regio. De mogelijkheden daarvoor zijn beperkt.  Meer informatie daarover kunt u opvragen bij Prisma.

Logo Metterdaad
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world