English

Partnerschap en wederkerigheid

De Verre Naasten, CGK, Dorcas, Kom over en Help, Woord & Daad, Bijzondere Noden, Care Nederland, Leprazending, World Servants en ZOA bezinnen zich o.l.v. Grethe Kruizinga (Verre Naasten) op dit thema. Is uw organisatie lid van Prisma en wilt u meedenken? Neem dan contact met ons op.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world