English

Relatie achterban

NGO’s, kerken en (ontwikkelingen in) de relatie met de achterban. Daarop bezinnen World Servants, Leger des Heils, Red een Kind, Woord en Daad, Bijzondere Noden, CGK, Dorcas, GZB, Kom over en Help, Leprazending, SDOK en Verre Naasten zich o.l.v. Jan Bosman (World Servants). Is uw organisatie lid van Prisma en wilt u meedenken? Neem dan contact met ons op.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world