Platform Oost-Europa

Sinds 2012 vormen meer dan dertig hulporganisaties samen het CPOE. Dit Christelijk Platform Oost-Europa versterkt de samenwerking en bevordert professionalisering. Platformdeelnemers zijn organisaties of commissies die vanuit christelijk perspectief de opbouw van gezin, kerk en maatschappij nastreven in zowel Oost als West. CPOE helpt om de opgedane ervaring en kennis te delen. Dat doet het CPOE ondermeer met werkgroepen rondom Roma, mensenhandel en Oekraïne. Lees meer daarover via de CPOE-website

Jaarplannen

Binnenkort treft hier de Jaarplannen van het CPOE. Wilt u er nu al één inzien? Neem dan contact op, dan helpen we u graag verder.

Achtergrond Oost-Europa

De Rabobank rapporteert regelmatig over landen in Oost-Europa, zo verscheen eind 2014 een rapport over Bulgarije.