Actueel

AIV-advies – Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19 »

Op 11 mei jl. verscheen het adviesrapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Hierin adviseert de AIV het kabinet over de Nederlandse inzet voor een wereldwijde aanpak van de coronacrisis. Zij adviseren om een samenhangend pakket aan steunmaatregelen te ontwikkelen, zoveel mogelijk met EU-instellingen en lidstaten samen te werken en een bedrag van 1 miljard […]

Lees verder »

Coronacrisis vraagt om verantwoordelijkheid en internationale solidariteit »

Prisma schreef voor de Waarheidsvriend, een uitgave van de Gereformeerde Bond, een inhoudelijk bijdrage over de impact van het coronavirus op ontwikkelingslanden. U kunt het artikel hier teruglezen.

Lees verder »

Het Nederlandse buitenlandbeleid en religie: tegenstrijdig of verenigbaar? »

Op woensdag 22 april jl. hadden we een interessante en leerzame – digitale – bezinningsbijeenkomst voorafgaand aan de ALV van Prisma. Jos Douma, Speciaal Gezant voor Religie en Levensovertuiging, sprak over het thema ‘Het Nederlandse buitenlandbeleid en religie: tegenstrijdig of verenigbaar?’ Het was goed om te bemerken dat er aandacht is voor het belang van […]

Lees verder »

Betrek religieuze leiders bij de aanpak van het coronavirus in West-Afrika »

Lees hier het artikel terug dat Manuel Voordewind, junior lobbyist bij Prisma en Tear, schreef in Dagblad Trouw over het belang van samenwerken met religieuze leiders bij de aanpak van de coronacrisis in Afrika.

Lees verder »

Oproep: coronacrisis vraagt om nationale én internationale solidariteit! »

Op initiatief van Hivos roepen meer dan veertig Nederlandse ontwikkelings- mensenrechten- en noodhulporganisaties de overheid op tot internationale solidariteit. Ook Prisma heeft deze oproep –  evenals veel van haar leden – ondertekend. In het statement verwoorden organisaties gezamenlijk hun zorgen over het gebrek aan internationale coördinatie en solidariteit in de bestrijding en aanpak van de […]

Lees verder »

GEANNULEERD! Meld je nu aan voor het congres ‘Een wereld in verbinding’ »

Op vrijdag 20 maart a.s. organiseert het CDA in samenwerking met 7 maatschappelijke organisaties, waaronder Prisma, het congres ‘Een wereld in verbinding’ over de toekomst van internationale samenwerking. Hoofdspreker is Sigrid Kaag, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Aanmelden is mogelijk via: https://cdaformulieren.nl/partijcongres/ontwikkelingssamenwerking/.

Lees verder »

Conferentie mensenhandel Roemenië 18 oktober 2019 »

CPOE’s (Christian Platform for Organizations working in Eastern Europe) Anti-Human Trafficking workgroup is kindly inviting you to participate on October 18, 2019 in the “Human Trafficking – a relevant and common problem of today’s Romania” conference/consultation, that will take place in Oradea, at the Emmanuel Christian University. Trafficking of Human Beings (THB) or Human Trafficking […]

Lees verder »

Religie-experts: “Samenwerking rondom religie noodzakelijk voor internationale samenwerking en effectief buitenlandbeleid” »

Circa 90 experts op het gebied van religie, vrede en recht kwamen 27 mei bijeen in het COMM museum in Den Haag. Zij deelden kennis en ervaring rondom het belang van religie bij internationale samenwerking en duurzaam buitenlandbeleid. De conclusie van de middag is dat er behoefte is aan samenwerking rondom het thema religie voor […]

Lees verder »

Christelijke hulporganisaties: lokale hulp juist effectief in armoedebestrijding »

Is het achterhaald om armoede in verre landen te bestrijden door samenwerking met lokale kerken en het ondersteunen van dorpsontwikkeling? Integendeel. Echte verandering begint vaak van onderop. We leven natuurlijk niet meer in de tijd van zestig jaar geleden, toen het vertrek van ds. Ype Schaaf in 1959 als zendeling naar Kameroen nog de opening […]

Lees verder »

CPOE Oekraïne-dag 2 november a.s. »

Organisaties en andere initiatieven gericht op Oekraïne of andere Oost-Europese landen! Op 2 november a.s. organiseert de Projectgroep Oekraïne van het CPOE een bijeenkomst waar onder meer de Oekraïense ambassadeur in Nederland, de heer Vsevolod Chentsov, en historicus dr. Marc Jansen zullen spreken. We willen die dag met elkaar in gesprek gaan over wat we […]

Lees verder »