CPOE zoekt vrijwilliger

De sectie ‘Christelijk Platform Oost-Europa’ van Prisma is een platform dat organisaties en diaconieën met elkaar verbindt die actief zijn in Centraal- en Oost-Europa en Eurazië. Het CPOE heeft 40 deelnemers waaronder Dorcas, Kom over en help en Hulp Oost-Europa. Het platform richt zich op ontmoeting, uitwisseling, leren en samenwerking tussen de deelnemers aan het platform en heeft zich als doel gesteld deze organisaties en diaconieën te ondersteunen in hun werk en ontwikkeling.

Om het platform verder te ontwikkelen zoekt het CPOE een:

Vrijwilliger die de coördinator kan ondersteunen in het in kaart brengen en werven van potentiële deelnemers voor het platform (stichtingen, commissies, etc.).

Wij vragen iemand die: affiniteit heeft met Oost-Europa, enige kennis van de kerkelijke kaart in Nederland heeft en inzicht heeft in activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van het CPOE. Verder verwachten we dat de vrijwilliger 4 uur per week beschikbaar heeft om deze werkzaamheden te verrichten. Er wordt vanuit gegaan dat de vrijwilliger zelf de middelen heeft (computer) om deze werkzaamheden thuis te verrichten.

Informatie op te vragen bij de coördinator van het CPOE via info@cpoe.nl