Conferentie mensenhandel 5 april 2019

Programma CPOE conferentie mensenhandel
5 april 2019
Locatie: PLDC, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht

13.00 uur inloop met koffie en thee

13.30 uur aanvang programma

Eerste deel van het programma:
· Opening door Natascha Gendi – werkgroep mensenhandel

Vervolgens bijdragen van:
· Anita Delhaas – International Justice Mission
· Galina Ketroy en Ineke van Buren – Leger des Heils
· Anne Kuik – woordvoerder CDA inzake mensenhandel

Toelichting workshops

15.00 tot 15.15 uur pauze

Tweede deel van het programma:

Workshops: (zie toelichting onderaan)
· Situatie van Oost-Europese vrouwen in Nederland (Bright Fame)
· Uitleg aanpak mensenhandel: slachtoffers & rechtsgang (IJM)
· Toelichten onderzoeksrapport & aanbevelingen mensenhandel
Roemenië/filmpresentatie (Leger des Heils)

Gesprek met staatssecretaris Paul Blokhuis en Tamme de Leur (expert bestrijding
mensenhandel) onder leiding van Joanne van der Schee.

17.00 uur afsluiting en daarna tijd voor ontmoeting

Toelichting workshops:

Workshop door Bright Fame:

Situatie van Oost-Europese vrouwen in Nederland

Bright Fame zet zich in voor vrouwen die via mensenhandel uit Oost-Europa

in Nederland terecht komen in gedwongen prostitutie. Tijdens de workshop

zal verteld worden hoe deze vrouwen uiteindelijk in zo’n situatie belanden.

We bespreken hoe dit voorkomen had kunnen worden: Wat hadden deze

vrouwen nodig gehad als ze nog in Roemenië hadden gewoond zodat

mensenhandel voorkomen had kunnen worden. Deze laatste vraag staat

centraal in deze workshop.

 

Workshop door International Justice Mission:

Uitleg aanpak mensenhandel: slachtoffers & rechtsgang

IJM zal een toelichting geven van hoe zij strijden tegen mensenhandel en

hoe ze dat willen doen in de context van Oost-Europa. IJM wil bijdragen aan

het verbeteren van het rechtssysteem zodat kwetsbare mensen beter

beschermd zijn tegen geweld. Hierin zoeken ze naar vormen om samen

te werken met lokale autoriteiten en spelen nazorg aan slachtoffers en

rechtsgang een rol. IJM heeft hier wereldwijd ervaring mee en zal toelichten

hoe ze dit binnenkort van start laat gaan in Oost-Europa.

 

Workshop door Leger des Heils:

Toelichten onderzoeksrapport & aanbevelingen mensenhandel Roemenië/filmpresentatie

Vanuit de ervaringen die Galina Ketroy (coordinator bestrijding mensenhandel

Oost-Europa, Leger de Heils) heeft vanuit haar dagelijkse werk, gaan we

samen in gesprek over: welke mogelijkheden zien we om meer aan preventie

te doen? Wat voor perspectieven kunnen we bieden aan slachtoffers? Ook

willen we met elkaar nadenken over het belang van samenwerking en hoe

dat kan bijdragen aan het verbeteren van bestrijding van mensenhandel.