Conferentie mensenhandel 5 april 2019

Programma CPOE conferentie mensenhandel
5 april 2019
Locatie: PLDC, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht

Anita Delhaas – International Justice Mission

IJM zal een toelichting geven van hoe zij strijden tegen mensenhandel en hoe ze dat willen doen in de context van Oost-Europa. IJM wil bijdragen aan het verbeteren van het rechtssysteem zodat kwetsbare mensen beter beschermd zijn tegen geweld. Hierin zoeken ze naar vormen om samen te werken met lokale autoriteiten en spelen nazorg aan slachtoffers en rechtsgang een rol. IJM heeft hier wereldwijd ervaring mee en zal toelichten hoe ze dit binnenkort van start laat gaan in Oost-Europa.

Galina Ketroy en Ineke van Buren – Leger des Heils

Vanuit de ervaringen die Galina Ketroy (coordinator bestrijding mensenhandel Oost-Europa, Leger de Heils) heeft vanuit haar dagelijkse werk, gaan we samen in gesprek over: welke mogelijkheden zien we om meer aan preventie te doen? Wat voor perspectieven kunnen we bieden aan slachtoffers? Ook willen we met elkaar nadenken over het belang van samenwerking en hoe dat kan bijdragen aan het verbeteren van bestrijding van mensenhandel.

Anne Kuik – woordvoerder CDA inzake mensenhandel

Situatie van Oost-Europese vrouwen in Nederland (Bright Fame)

Bright Fame zet zich in voor vrouwen die via mensenhandel uit Oost-Europa in Nederland terecht komen in gedwongen prostitutie. Tijdens de workshop zal verteld worden hoe deze vrouwen uiteindelijk in zo’n situatie belanden. We bespreken hoe dit voorkomen had kunnen worden: Wat hadden deze vrouwen nodig gehad als ze nog in Roemenië hadden gewoond zodat mensenhandel voorkomen had kunnen worden. Deze laatste vraag staat centraal in deze workshop.

 

Uitleg aanpak mensenhandel: slachtoffers & rechtsgang (IJM)

 

Toelichten onderzoeksrapport & aanbevelingen mensenhandel
Roemenië/filmpresentatie (Leger des Heils)

Gesprek met staatssecretaris Paul Blokhuis en Tamme de Leur (expert bestrijding
mensenhandel) onder leiding van Joanne van der Schee.

 

Workshop door Leger des Heils:

Toelichten onderzoeksrapport & aanbevelingen mensenhandel Roemenië/filmpresentatie

Vanuit de ervaringen die Galina Ketroy (coordinator bestrijding mensenhandel

Oost-Europa, Leger de Heils) heeft vanuit haar dagelijkse werk, gaan we

samen in gesprek over: welke mogelijkheden zien we om meer aan preventie

te doen? Wat voor perspectieven kunnen we bieden aan slachtoffers? Ook

willen we met elkaar nadenken over het belang van samenwerking en hoe

dat kan bijdragen aan het verbeteren van bestrijding van mensenhandel.

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world