Reactie Partos Miljoenennota: Mooi verhaal slechte cijfers

Nederland profileert zich internationaal graag als belangrijke speler in het oplossen van wereldproblemen. Zo omarmden we vorig jaar de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Nederland bejubelde de 3D-benadering (Defensie, Diplomacy, Development). Maar de rijksbegroting voor 2017 staat ver af van de ambities die het kabinet internationaal wil uitstralen. Het is door de slechte cijfers een leeg verhaal.

“Nu het kabinet dit jaar meevallers te besteden heeft, zou ze juist moeten investeren in duurzame en inclusieve ontwikkeling. Maatschappelijke spelers staan klaar om de samenwerking met de overheid daarop aan te gaan. Instabiliteit, armoede en klimaatverandering worden niet aangepakt en die leiden weer tot nieuwe conflicten en migratie” meent Bart Romijn, directeur van Partos.

Uit de rijksbegroting komt naar voren dat het kabinet ervoor kiest vooral te willen investeren in de gevolgen van instabiliteit en uitzichtloosheid en niet de grondoorzaken zelf aan te pakken. “Het is symptoombestrijding. Het zijn lapmiddelen die worden gebruikt, terwijl het van groot belang is nu te investeren in een sterke en stabiele toekomst”, vindt Bart Romijn, “Bovendien komt uit recente onderzoeken van Kaleidos Research en I&O Research dat een meerderheid van het Nederlandse publiek voor de steun aan ontwikkelingssamenwerking is en zelfs bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking willen terugdraaien. Het kabinet negeert dit”, aldus Romijn.

Het is symptoombestrijding. Het zijn lapmiddelen die worden gebruikt, terwijl het van groot belang is nu te investeren in een sterke en stabiele toekomst.

Dit kabinet heeft een trend ingezet om geld uit toekomstige OS-budgetten te gebruiken om dreigende gaten (als gevolg van de kosten van eerstejaarsopvang asielzoekers) in het heden te dichten. De waarschuwing van Partos van vorig jaar, dat hiermee een hypotheek op de toekomst genomen wordt, is nu al pijnlijk zichtbaar. Zo worden, als gevolg van een lager BNI dan vorig jaar verwacht, de OS-budgetten voor 2017 en latere jaren naar beneden bijgesteld. Waar vorig jaar nog geld uit 2017 naar voren gehaald werd, moet nu al geld uit de verdere toekomst naar de begroting van 2017 toegeschoven worden. Het is het ene gat vullen door het maken van andere gaten.

“Terwijl het kabinet nu veel meevallers te besteden heeft, is het de tijd om die te investeren in een duurzame en inclusieve ontwikkeling. Nederland toont de ambities, heeft de capaciteit en nu ook de financiële middelen. Niks staat het kabinet nu in de weg om haar ambities waar te maken”, aldus Partos.