Roma Netwerkgroep: actueel informatiedocument

RomaNetwerkGroep

Informatiedocument

Doel
De RomaNetwerkGroep (RNG) wil een platform zijn, waar organisaties (ongeacht de omvang) die actief zijn onder de Roma, elkaar periodiek ontmoeten. Uitwisseling van informatie en ervaringen is een krachtig hulpmiddel om evangelisatie en diaconaal werk onder Roma te stimuleren en te optimaliseren. De netwerkgroep heeft geen eigen projecten.
De RomaNetwerkGroep is onderdeel van het Christelijk Platform Oost-Europa (www.cpoe.nl)

Achtergrond hulpverlening
De Roma-bevolking in Oost-Europa kent een geheel eigen cultuur en verkeert mede daardoor in een sociale positie (grote armoede!) die sterk verschilt van hun leefomgeving. Het ontbreken van geschikte werkgelegenheid en de problematische deelname aan het onderwijs maken het heel lastig om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Ook de sinds eeuwen bestaande discriminatie van deze bevolkingsgroep vormt een barrière voor effectieve hulpverlening.
Ondanks deze moeilijke uitgangspositie willen de deelnemers van de RNG zich met overtuiging inzetten voor het geestelijk en materieel welzijn van deze bevolkingsgroep.

Activiteiten
In de RomaNetwerkGroep zijn momenteel een tiental organisaties vertegenwoordigd.
De RGN komt tenminste tweemaal per jaar bijeen, bij voorkeur op de laatste zaterdag van maart en van november.
Indien zich een gunstige gelegenheid voordoet om een gast cq. spreker uit te nodigen voor de werkgroep (bv. tijdens diens verblijf in Nederland), dan wordt er een extra bijeenkomst georganiseerd, onder de voorwaarde dat tenminste 5 deelnemers toezeggen aanwezig te zijn.

Naast informatie-uitwisseling en kennisbundeling worden ook specifieke thema’s geagendeerd zoals Romaculturen, onderwijs aan Roma, samenwerking met Oost-Europese overheden, vrouwenhandel, Roma-talen en Bijbelvertaling in Roma-talen.

De RNG zet zich in voor een evenwichtige beeldvorming over de Roma en verzamelt en deelt relevante informatie m.b.t. het beïnvloeden van overheden en het verkrijgen van subsidies.

Deelname
Van de deelnemers aan de netwerkgroep wordt verwacht dat zij zich aanmelden als lid van de CPOE (zie: https://cpoosteuropa.wordpress.com/lidmaatschap-cpoe/aanmelden-cpoe/

De kosten van deelname aan een RNG-bijeenkomst bedragen € 5,- p.p., ter plaatse te voldoen.

Voor meer informatie:
– Anneke Steinmann (voorz.) anneke@christianromasupport.nl
– Gerth Westmaas (secr.) gcwestmaas@gmail.com
– Ledenlijst, zie CPOE: https://cpoosteuropa.wordpress.com/lidmaatschap-cpoe/leden-van-cpoe

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world