Prisma Academy Summer School

Overzicht programma:

Het programma voor de Prisma Academy Summer School gaat over de volgende thema’s:

  • Dag 1: Wat zijn de internationale ontwikkelingen? Hoe ben je christen en leider?
  • Dag 2: Politiek en de duurzame ontwikkelingsdoelen. Gelijkheid en inclusie.
  • Dag 3: Klimaatverandering en oplossingen, bedrijven en consumenten
  • Dag 4: Zelfstudie en opdracht maken & presentatie opdracht aan een expert-panel

Het programma is een mix van lectures, debatten en workshops over wereldwijde uitdagingen en leiderschapsontwikkeling en zal begeleid worden vanuit Prisma. De Docenten en workshopleiders zijn zelf ook leiders of koplopers in het veld.

De voertaal is Nederlands.

Docenten (onder voorbehoud):

Klaas Harink | Directeur Verre Naasten
Danielle Hirsch | Directeur Both Ends
Prof. Dr. Henk Jochemsen | Bijz. Hoogleraar Christelijke Filosofie
Jan Lock | adviesbureau organisatiemanagement & voormalig CEO Woord en Daad
Dr. Ellen Mangnus | Ontwikkelingsexpert & universitair onderzoeker ‘Geosciences’
Merel Rumping | Oprichter LegBank & winnaar ASN BANK World Prize
Jos Wienen | Burgermeester Haarlem
En vele anderen!

Opdracht:

Gedurende de Summer School wordt er van jou verwacht dat je meedenkt aan oplossingen voor uitdagingen van onze tijd om te zien wat jij zou kunnen doen voor de wereld van morgen.

Dit betekent dat je tijdens de summer school gevraagd wordt om een concreet ‘uitdagingsvraagstuk’ te helpen  beantwoorden en met creatieve, innovatieve en goede oplossingen te komen voor deze uitdaging. Deze vraagstukken worden geïntroduceerd en gepresenteerd door de docenten en door bedrijven en organisaties die werken aan ontwikkelingssamenwerking, tegengaan van armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

De presentatie van deze oplossingen zal gebeuren voor een panel, tijdens de laatste avond.

Gedetailleerd programma:

<Het programma voor de Summer School is nog niet definitief. Zodra deze definitief is wordt deze hier gepubliceerd>