Samen bezinnen op ontwikkeling

Prisma verenigt een twintigtal christelijke organisaties die wereldwijd actief zijn in ontwikkelingssamenwerking en diaconaat. Samen in de strijd tegen armoede en onrecht.

Oost-Europa

Het Christelijk Platform Oost Europa (CPOE) faciliteert ontmoeting, bezinning en samenwerking in diaconie en hulpverlening voor Oost-Europa.

 

cropped-cropped-afbeelding-site2

Lobby

Mensenrechten, de rol van religieuze leiders in het tegengaan van discriminatie, SRGR en gezinsplanning. Typisch onderwerpen waar Prisma lobby op voert. Onderwerpen waar de zorg voor onze naaste de boventoon mag voeren. Prisma laat zo een helder christelijk geluid klinken in de politiek.