Bestuur

Ons bestuur bestaat uit de volgende leden:

Naam Functie
Dhr. J. Wienen Burgemeester van Haarlem voorzitter
Dhr. H.C. Couprie Leprazending secretaris
Dhr. K. Harink Verre Naasten penningmeester
Mw. R.F. Molenaar Woord en Daad bestuurslid
Dhr. C. Lukkien ZOA bestuurslid