Prisma

Samen voor kwetsbaren

Prisma verenigt een twintigtal christelijke organisaties die wereldwijd actief zijn in ontwikkelingssamenwerking en diaconaat. De Vereniging Prisma is opgericht in 2000. Het doel is om door onderlinge samenwerking de strijd tegen armoede te versterken. Het ledenbestand van Prisma is heel divers, maar alle leden delen hun onvermoeibare inzet voor kwetsbare mensen in ontwikkelingslanden.

Vanuit christelijk perspectief

De veelkleurigheid én gezamenlijke focus kenmerken onze organisatie. Samenwerking is noodzakelijk. Het wereldwijde armoede- en ontwikkelingsvraagstuk is complex en veelomvattend. Ontwikkelingssamenwerking is een snel veranderend beleidsterrein, ook binnen de Nederlandse politiek.

Ontwikkelingssamenwerking is voor ons geen technische en waardevrije activiteit. Al onze leden werken vanuit een christelijke levensovertuiging. We zien ons werk als antwoord op Gods opdracht tot het betonen van barmhartigheid aan onze naasten en het bevorderen van rechtvaardigheid in menselijke verhoudingen. Deze gedeelde overtuiging bindt ons.

Meer over de visie en missie en het doel dat Prisma hanteert, leest u elders op de site. Verderop treft u ook meer over de geschiedenis rondom de ICCO-Alliantie en coPrisma en de huidige samenwerking in PerspActive.