Doel

In goede samenwerking met haar leden en anderen wil Prisma de strijd tegen armoede in de wereld versterken. Dat doen we met:

Bezinning

We zetten allereerst in op bezinning, beleidsbeïnvloeding en bewustwording vanuit de identiteit. Prisma laat vooral in identiteitsgevoelige kwesties een ander geluid klinken in het veld. Een duidelijk, christelijk geluid over ontwikkelingssamenwerking en specifieke thema’s op dat gebied. Dat doen we richting de politiek en ministeries maar ook naar onze eigen achterban en het bredere publiek, ongeacht de politieke ontwikkelingen in Nederland. Dat doen we met onze leden maar ook via bredere verbanden met andere koepels of verenigingen. Zo buigen we samen het overheidsbeleid in de gewenste richting.

Lobby

Prisma laat in haar lobby een helder christelijk geluid horen in ontwikkelingssamenwerking (OS). De lobby concentreert zich op het belang van religie en het samenwerken met religieuze actoren (o.a. FBO’s en religieuze leiders) voor duurzame ontwikkeling. Daarnaast voert Prisma zogenoemde positioneringsactiviteiten uit. We ontwikkelen een christelijke visie op thema’s rond OS. Die visie brengen we in bij de media en conferenties binnen de OS-sector, het ministerie en netwerken daarbuiten.