Prisma Academy Summer School 2021

 

PRISMA ACADEMY SUMMER SCHOOL

Deze zomer, van 14 tot en met 17 juli, organiseren wij de ‘Prisma Academy Summer School’. Deze zomerschool is bedoeld voor een select groepje studenten en pas afgestudeerden die zich graag willen verdiepen in ontwikkelingssamenwerking gedurende hun zomer. De zomerschool heeft de ambitie om op hoog niveau en met hoog profiel thema’s jong volwassenen mee te nemen in de uitdagingen van internationale (ontwikkelings)samenwerking. Daarnaast ligt de nadruk op de rol van religie in ontwikkelingssamenwerking en op leiderschapsontwikkeling.

Geef je op door een korte motivatie te sturen naar: mvoordewind@prismaweb.org

Zie hier het voorlopige programma:

14 juli woensdag

Dag 1. Religie en ontwikkelingssamenwerking

Tijd: Onderwerp: Sprekers:
10:00 – 11:30 Inleiding op ontwikkelingssamenwerking vanuit bijbels perspectief

Hoe ziet een christelijke visie op ontwikkelingssamenwerking eruit?

Henk Jochemsen

Bijzonder hoogleraar Christelijke filosofie aan Wageningen University

11:30 – 13:00 De rol van religie in het werken aan duurzame ontwikkeling in zowel binnen- als buitenland

Hoe draagt religie bij aan lange termijn verandering?

Jurjen ten Brinke

Kerkplanter begonnen in Amsterdam-Noord, EO-presentator en ambassadeur bij Tearfund

13:00 – 14:00 Lunch  
14:00 – 16:00 Stadswandeling en borrel  

 

15 juli donderdag

Dag 2. Religie en ontwikkelingssamenwerking vanuit de praktijk

Tijd: Onderwerp: Sprekers:
10:45 – 12:15 Religie en ontwikkelingssamenwerking in de praktijk

Waar gaat het werken met religieuze actoren goed en waar liggen uitdagingen in het werken met religieuze actoren?

Natascha Gendi

Manager Programma’s bij Dorcas

Matthijs van Pijkeren

Project expert Church and Community Transformation bij Tearfund

Atilla Daray

Directeur Romenië bij Dorcas

12:15 – 12:30 Lunch  
12:30 – 14:00 De invloed van communicatie op de perceptie van ontwikkelingssamenwerking

Hoe breng je je verhaal als organisatie goed naar voren zodat er meer draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking kan ontstaan?

Jan Hol

Voorzitter van het College van Bestuur bij de CHE

14:15 – 15:45 Christelijk geloof als inspiratiebron voor goed werk

Wat betekent het christelijke geloof voor professioneel handelen?

Jan van der Stoep

Bijzonder Hoogleraar Christelijke Filosofie bij de WUR

 

16 juli vrijdag

Dag 3. Politiek en ontwikkelingssamenwerking

Tijd: Onderwerp: Sprekers:
09:30 – 11:30 Persoonlijke ontwikkeling

Waar liggen onze talenten en hoe kunnen die het best ingezet worden voor ons werk?

Haaije Feenstra

Directeur bij Prisma

11:30 – 13:00 Ontwikkelingssamenwerking en de Tweede Kamer

Wat is de visie van het CDA op ontwikkelingssamenwerking?

Anne Kuik

Tweede Kamerlid voor het CDA

13:00 – 14:30 Lunch  
14:30 – 15:30 Visie van het ministerie van Buitenlandse Zaken op ontwikkelingssamenwerking en religie

Hoe kijkt het ministerie naar de rol van religie binnen ontwikkelingssamenwerking?

Jos Douma

Speciaal gezant voor religie en levensovertuiging bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

15:30 – 17:00 Op de thee bij..

Hoe kijken verschillende Prisma-leden naar ontwikkelingssamenwerking?

Hoe is het om in de ontwikkelingssamenwerking sector te werken?

Minella van Bergeijk

Directeur bij Tearfund

Rina Molenaar

Directeur bij Woord & Daad

Klaas Harink

Directeur bij Verre Naasten

 

17 juli zaterdag

Dag 4. Toekomst van ontwikkelingssamenwerking

Tijd: Onderwerp: Sprekers:
10:00 – 11:30 Toekomst van ontwikkelingssamenwerking

Hoe zal de ontwikkelingssamenwerking sector zich de komende jaren gaan ontwikkelen?

Mariken Gaanderse

Social innovator bij Fonkeling

11:30 – 13:00 Hope- based communication: How changing the narrative transforms social change work?

How can hope-based communication impact narratives on complex and polarizing issues?

 

Krizna Gomez

Onafhankelijk consultant

13:00 – 13:30 Lunch  
13:30 – 14:30 Presentatie van lobbyactiviteit

Wie heeft de meest creatieve lobbyactiviteit bedacht?

Charlotte Ariese

Coördinator beleidsbeïnvloeding bij Prisma

Manuel Voordewind

Lobbyist bij Prisma en Tearfund

14:30 – 15:30 Borrel  

Locatie:

Joseph Haydnlaan 2a in Utrecht (PKN-dienstencentrum).