Archief

In de achterliggende jaren heeft Prisma veel gepubliceerd. Op deze pagina vindt u standpunten en artikelen over thema’s rond ontwikkelingssamenwerking (OS). De meest recente publicaties en onderzoeken, bijvoorbeeld over het belang van religie en samenwerken met religieuze actoren voor duurzame ontwikkeling, kunt u terugvinden via actueel.

Heeft u behoefte aan meer informatie over ontwikkelingssamenwerking vanuit christelijk perspectief dan bevelen wij u van harte het Prisma-boek ‘Als de tak wil bloeien …’ aan. Dit boek is geschreven door oud-directeur Henk Jochemsen en beschrijft belangrijke veranderingen in de sector als geheel en in een aantal specifiek terreinen binnen deze sector. Als u deze bij ons wilt bestellen kunt u mailen naar info@prismaweb.org of deze via ons contactformulier aanvragen.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world