Samen deelnemen in CPOE

Het CPOE is een platform voor Nederlandse organisaties die diaconale hulp geven of ontwikkelingswerk doen in Oost-Europa. Samen delen we in het CPOE onze opgedane ervaring en kennis. Dat versterkt de samenwerking en zorgt voor professionalisering. We hebben daarvoor concreet een sociale kaart en projectgroepen over Mensenhandel, Roma, Oekraïne, Kinderontwikkeling en -bescherming en de Rol van de kerk. Daarnaast verzorgen we bijeenkomsten om te kunnen netwerken en waar interessante sprekers en workshops worden aangeboden ter verdieping van het werk in Oost-Europa.

Voordelen deelname

Samen weet je meer en krijg je soms meer voor elkaar. Binnen het CPOE helpen we elkaar. We wisselen materiaal en contacten uit. Zo delen we ervaringen over de politieke situatie en onze kennis over het versterken van het maatschappelijk middenveld in Oost-Europa. Dat wisselen we uit in deelnemersbijeenkomsten. Het CPOE biedt daarnaast workshops over kwaliteitsverbetering, cultuur, Roma en meer. In projectgroepen wordt gestreefd naar gezamenlijke doelen en samenwerking, maar worden ook specifieke onderwerpen  besproken om zo van elkaar te leren.

Bijdrage

Het CPOE onderneemt veel, maar de kosten houden we zo laag mogelijk, onder meer door een klein secretariaat en vrijwilligers. Onze activiteiten financieren we uit deelnemersbijdragen. Het CPOE heeft geen winstoogmerk en richt zich niet op eigen vermogensopbouw. De gewenste reserve is voor het stroomlijnen van betalingsverkeer en het financieren van activiteiten. We berekenen jaarlijks een omzetafhankelijke bijdrage aan deelnemende organisaties.

Interesse of aanmelden

Heeft u interesse in deelname aan het CPOE? Neemt u dan contact met ons op.
We streven ernaar uw vragen en opmerkingen binnen 5 werkdagen te beantwoorden.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world