Just development

De reeks Just Development is een uitgave van Prisma, in samenwerking met Shaker Verlag. Met deze reeks beogen de uitgevers een wetenschappelijk verantwoorde bijdrage te leveren aan de bezinning en het debat over mondiale samenwerking in ontwikkeling, met aandacht voor de inbreng van het levensbeschouwelijke – in het bijzonder christelijke – perspectief.

Deel 1 ‘Ontwikkelingssamenwerking nieuwe stijl’

Sector en politiek voeren al jaren een debat over de zin en de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking. Met deze bundel levert Prisma een bijdrage aan dat debat. Het boek gaat in op de uitdagingen waarvoor de sector, en de samenleving in bredere zin, zich geplaatst zien, zoals onder meer door het WRR-rapport ‘Minder pretentie, meer ambitie’ geformuleerd. De bijdragen in het boek gaan in het bijzonder in op de rol van de maatschappelijke organisaties in ontwikkelingssamenwerking nieuwe stijl.

U kunt dit boek bestellen bij de boekhandel of direct bij uitgever Shaker Verlag

Bekijk de omslag van deel 1

Deel 2 ‘Family in development: hopes and challenges’

The chapters in this volume are derived from lectures presented at the fifth World Congress of Families in Amsterdam (August 10th to 12th, 2009). Most of the contributions in this volume discuss the family in the context of development cooperation.

U kunt dit boek bestellen bij de boekhandel of direct bij uitgever/ you can order this book at the publisher Shaker Verlag

Bekijk de omslag van deel 2

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world