Vacatures

Regelmatig zijn er interessante vacatures bij onze leden. Denk bijvoorbeeld aan functies zoals medewerkers fondsenwerving en communicatie, programmamedewerkers of politiek adviseurs. Functies waarin je verschil kunt maken voor mensen die leven in uiterst moeilijke omstandigheden.

Via deze pagina kom je eenvoudig terecht op de vacaturepagina’s van onze leden.

Ben je pas afgestudeerd en zou je graag willen werken in de ontwikkelingssamenwerkingssector dan willen wij je attenderen op de Prisma Summerschool. Een mooie kans om je kennis te verdiepen en in contact te komen met potentiële werkgevers.

 

Het CPOE (Christelijk Platform Oost-Europa) is een platform met 40 deelnemers. Samen met hen willen we bijdragen aan verandering in Centraal- en Oost-Europa. Een verandering in levens van mensen in armoede en kwetsbare situaties in de samenleving. Ons platform wil een ontmoetingsplaats zijn, wil kennis en expertise delen, wil het werk van deelnemers zichtbaar maken en wil in alles wat we doen partners uit Oost-Europa betrekken.

Om het platform verder te ontwikkelen zoeken we vrijwilligers die hun talenten graag inzetten om zo bij te dragen aan onze inzet voor verandering in Oost-Europa. Op dit moment gaat het om de volgende vacatures:

  • Vrijwilliger Communicatie
  • Vrijwilliger Ledenwerving

Kijk in het menu onder CPOE voor meer informatie of gebruik deze link.

Diaconaat CGK wil Gods liefde voor ons mensen doorgeven via partnerkerken wereldwijd. Kerken zijn de hoop voor deze gebroken wereld, zo geloven we. We ondersteunen het zichtbaar maken van het Evangelie voor de kwetsbare medemens ver weg en dichtbij. Ook door het verlenen van noodhulp. Wil jij je talenten inzetten voor dit kerkelijke hulpverleningswerk? Kijk voor onze vacatures op deze pagina.

Wij zijn Dorcas en wij verlangen ernaar dat mensen en gemeenschappen tot hun recht komen en bloeien. Wij zien armoede, uitsluiting en crisis, en de mensonwaardige gevolgen daarvan. Daar leggen wij ons niet bij neer. Wij werken aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. Zo volgen wij Jezus Christus na. Wil jij ook meewerken? Kijk dan op onze vacaturepagina.

Het is het verlangen van de GZB om mensen over de hele wereld te bereiken met het Evangelie. Samen met partnerkerken werken we aan gemeenten waar iedereen welkom is, waar mensen groeien in geloof, waar oog is voor elkaar en voor kwetsbare groepen in de samenleving. Wil jij je talenten inzetten binnen Gods wereldwijde kerk? Kijk voor onze vacatures op deze pagina.

Wij willen christelijke gemeenten in Oost-Europa helpen om inhoud te geven aan de opdracht van Jezus Christus: omzien naar de naaste in diaconaat en gemeenteopbouw. HOE wil dienen vanuit zorg, betrokkenheid, liefde en afhankelijkheid van God. Meer weten over onze vacatures:

Algemene vacaturepagina

Wereldwijd gaan 50 miljoen mensen gebukt onder onrecht. IJM accepteert dit niet en strijdt tegen mensenhandel en onderdrukking. In Nederland zetten we ons in voor bewustwording en fondsenwerving.

Voel jij je verbonden met onze missie, kijk dan of er een (inter)nationale vacature is die bij je past op deze pagina.

Kom over en help wil mensen in kwetsbare omstandigheden een hoopvolle toekomst geven. We doen dat in samenwerking met lokale organisaties, vanuit christelijk perspectief en door middel van educatie, inkomstengenerende activiteiten en maatschappelijke zorg. Wil jij meewerken aan onze missie en voel jij je geroepen om te dienen? Klik hier: Vacaturepagina

Lokaal, nationaal en internationaal strijdt het Leger des Heils tegen armoede en onrecht. Internationaal ondersteunen wij kwetsbare mensen bij het leven van een menswaardig en zelfvoorzienend bestaan. We leveren expertise op de volgende thema’s: Onderwijs, Gezondheidszorg, Werk & Inkomen en Noodhulp. Wil jij ook meestrijden? Kijk dan eens bij onze vacatures.

Lepra, bestaat dat nog? Helaas wel. Het raakt vooral mensen die in armoedige omstandigheden leven. Medische hulp is daardoor ook hulp naar een betere toekomst. Leprazending is een internationale organisatie. Onze missie is: Lepra overwonnen, levens hersteld!

Zie wat jij kunt doen, op onze vacaturepagina

Mercy Ships brengt hoop en genezing aan mensen in ontwikkelingslanden. We doen dat vanuit een duidelijke missie: in navolging van Jezus hoop geven en genezing brengen aan mensen in armoede. Mercy Ships Holland verwerft de nodige fondsen en vrijwilligers voor het werk en verzorgt de logistiek en inkoop vanuit Rotterdam. Bezoek voor de vacatures onze website.

Wij staan wereldwijd op de bres voor christenen die worden vervolgd of verdrukt. We brengen Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn, geven trainingen en verlenen praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Ben jij net als wij overtuigd van de noodzaak van ons werk, kijk dan op onze vacaturepagina.

Red een Kind is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie, in 1968 opgericht in Nederland. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. We werken daarbij samen met verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties. Ben je ook enthousiast om bij Red een Kind aan de slag te gaan? Kijk dan op onze vacaturepagina.

SDOK staat wereldwijd naast vervolgde broeders en zusters met praktische hulp en bemoediging. Daarnaast roepen we christenen in Nederland op tot verbondenheid met en gebed voor hen. Met de getuigenissen van vervolgde christenen moedigen we christenen in Nederland aan om trouw de Heere Jezus te volgen. Kijk voor actuele vacatures op onze vacaturepagina

Wij zijn SeeYou, voorheen Light for the World Nederland. Geïnspireerd door onze christelijke identiteit geven we mensen met een handicap toegang tot oogzorg, medische zorg, onderwijs en werk en inkomen.  We richten ons op een duurzame aanpak en werken samen aan een inclusieve samenleving. Bekijk onze vacatures

Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via organisaties, kerken en jou. We bouwen aan weerbare communities. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We moedigen aan om de wereld mooier te maken. Wil je hieraan bijdragen? Zie onze vacaturepagina.

TWR brengt het Evangelie op plekken waar mensen niet of moeilijk te bereiken zijn. In Afghanistan, China en Afrika bijvoorbeeld. Dat kan door media, zoals radio, internet en audiospelers. Wat een kans! Heb je een warm kloppend hart voor zending? Werk mee! Ontdek onze (inter)nationale vacatures.

Verre Naasten is een landelijke mission-organisatie van en voor kerken. We verlangen ernaar dat steeds meer mensen Jezus leren kennen. We geloven dat de verbinding tussen Nederlandse kerken en partner-kerken wereldwijd het mission-werk versterkt. Geloof delen wereldwijd: doe je mee? Check onze vacaturepagina.

Woord en Daad werkt vanuit hoop! Dagelijks zien we de gebrokenheid terug in levens van mensen. De Bijbel roept ons op om daar niet gelaten onder te zijn maar verantwoordelijkheid te nemen. Dat doen we met projecten op het gebied van landbouw, water, onderwijs en werkgelegenheid. Doe jij mee? Check onze vacatures!

World Vision is één van de grootste ontwikkelingsorganisaties wereldwijd. We zetten ons in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat hun achtergrond ook is.

Wil jij meewerken aan vreugde in de levens van kinderen en de harten van onze donateurs? Check dan onze vacatures.

Wereldwijd wachten miljoenen mensen nog op een Bijbel in hun eigen taal. Ben je geïnteresseerd in Bijbelvertaalwerk? Wil je met jouw expertise mee werken? We willen je van harte uitnodigen om contact met ons op te nemen! Bekijk de vacatures op het veld.

We zijn er voor onze naasten in nood. We zijn er voor mensen die alles kwijt zijn geraakt door een oorlog of ramp. ZOA schiet hen te hulp en we blijft trouw. Geïnspireerd door onze christelijke identiteit doen wij ons werk. Interesse in werken bij ZOA? Bekijk onze vacatures.

We helpen kansarme mensen in Oost-Europa te overleven én een beter bestaan op te bouwen. Gun jij arme mensen ook een hoopvolle toekomst en wil je je voor hen inzetten? Kijk dan hier voor onze vacatures.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world