Christelijk Platform Oost-Europa

Introductie CPOE

Veel Nederlandse organisaties en diaconieën hebben banden met Oost-Europa. Contacten dateren vaak van ver voor de val van de muur (1989). Geraakt door materiële, maatschappelijke of geestelijke nood, richtten vele kerken en individuen een organisatie op voor hulp. In de loop der tijd ontstonden zo tal van commissies, stichtingen en verenigingen. Kleine initiatieven met één of twee hulpverleners maar ook grote hulporganisaties. Onder de noemer zending, diaconie, ontwikkelingssamenwerking, hulpverlening of ‘vrienden van’. Al die initiatieven vinden in het Christelijk Platform Oost-Europa (CPOE) een ontmoetingsplaats voor gezamenlijk leren en samenwerken.

Doelstelling

Het doel van het CPOE is om de samenwerking tussen organisaties hier en in de landen in Centraal- en Oost-Europa te verbeteren. Door ervaring, informatie, materiaal en contacten uit te wisselen en samen te werken kunnen we meer bereiken, versnippering tegen gaan en ons verenigen in het werk voor Gods Koninkrijk. Daarnaast streeft het CPOE naar het helpen ontwikkelen van meer eigenaarschap in Oost-Europa, dat daar diaconaat en hulp wordt geboden door de mensen zelf aan hun eigen gemeenschappen en dat ze daarin gesteund en gesterkt worden.

Kennis delen

Voorheen werkten veel organisaties langs elkaar heen. Dat kwam de hulp niet altijd ten goede. Daarom vormden een aantal hulporganisaties in 2012 het CPOE. Leden zijn organisaties of commissies die vanuit christelijk perspectief de opbouw van gezin, kerk en maatschappij nastreven in Oost-Europa. CPOE helpt om de opgedane ervaring en kennis te delen. Dat versterkt de samenwerking en zorgt voor verdieping van de organisatie en een stukje professionalisering. Organisaties of commissies die van elkaar weten waar ze werken en wat ze precies doen, kunnen efficiënter met elkaar samenwerken. Dat zorgt voor nog meer gerichte, betere hulp.

In ontmoeting

In diverse bijeenkomsten en workshops ontmoeten de CPOE-leden elkaar. Die ontmoeting versterkt de samenwerking en levert door informatie-uitwisseling nieuwe kennis op. Zo bundelen de deelnemers hun expertise en kennis, wat uiteindelijk de hulpverlening verbetert. Meedoen als deelnemer kan, het platform groeit fors!  Het CPOE begeleidt dit netwerk met projectgroepen, nieuwsbrieven en deze website met actuele berichten en een sociale kaart. Het CPOE heeft daarvoor een stuurgroep en een klein secretariaat.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world