Actueel

ALV december 2023: Artificial Intelligence (AI) in de sector van ontwikkelingssamenwerking »

Op woensdag 6 december jl. mochten we tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Prisma bezinnen op diverse toepassingen van Artificial Intelligence (AI) in de sector van ontwikkelingssamenwerking. Daniel Los van Berenschot leidde ons door het gigantische landschap van AI. Vragen die voorbij kwamen: Kunnen we er iets mee in ons dagelijks werk? En welke risico’s kleven […]

Lees verder »

CPOE symposium november »

Lees verder »

Prinsjesdag 2023 »

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag. De begroting werd gepresenteerd. Waar deze Prinsjesdag vanwege het demissionaire karakter van het Kabinet een ‘lichte’ Prinsjesdag wordt genoemd, is de gepresenteerde begroting echter van grote impact op de meest kwetsbaren wereldwijd. Bezuinigingen ontwikkelingssamenwerkingForse bezuinigingen worden doorgevoerd op ontwikkelingssamenwerking. Dit staat in schril contrast met de woorden die de Koning […]

Lees verder »

Wetenschappelijk essay naar aanleiding van Prisma onderzoek »

Nog niet zo lang geleden is op aanvraag van Prisma – en in samenwerking met enkele leden – het onderzoeksproject naar de toegevoegde waarde van samenwerken met religieuze actoren afgerond. Naast publicatie van het onderzoek, met relevante resultaten, vonden er ook casestudies plaats om in de praktijk te onderzoeken hoe de gevonden resultaten uitwerken. Tevens […]

Lees verder »

Input verkiezingsprogramma’s Tweede Kamer Verkiezingen 2023 »

Het politiek landschap ziet er weer heel anders uit nu het kabinet demissionair is. We hopen dat belangrijke zaken die de afgelopen periode door ons geadresseerd zijn, bijvoorbeeld rondom de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking en de Afrikastrategie door het demissionaire kabinet toch op een constructieve manier verder worden gebracht in deze periode. Tegelijkertijd kijken we ook […]

Lees verder »

ND bijlage – juni 2023 – Vergeten crises »

Vergeten crises Wie weet er nog dat er in de Westelijke Sahara al een halve eeuw een vluchtelingenkamp is? Dat er inmiddels een derde generatie opgroeit die nooit buiten de hekken is geweest? In de jaren zeventig was het vaak in het nieuws. Tegenwoordig weet niemand er meer van. Zo hebben we allemaal de neiging […]

Lees verder »

Reactie Prisma(leden) op Afrikastrategie »

Totstandkoming Afrikastrategie Op dinsdag 30 mei stuurden minister Schreinemacher en minister Hoekstra, respectievelijk ministers van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) en Buitenlandse Zaken (BZ) de Afrikastrategie naar de Tweede Kamer. Hierin wordt beschreven hoe Nederland met Afrikaanse landen en partners wil samenwerken. Een document dat drie jaar lang in de pijplijn zat: CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch […]

Lees verder »

ND bijlage april 2023 »

De Bijlage bij het Nederlands Dagblad over tekenenen van hoop is hier te downloaden.

Lees verder »

Bezuinigingen kabinet treffen allerarmsten wereldwijd »

Miljarden euro’s die bestemd zijn voor ontwikkelingssamenwerking en noodhulp worden door het kabinet uitgegeven in Nederland. Uit de Voorjaarsnota blijkt dat de komende jaren 3,4 miljard euro bezuinigd wordt op het budget voor internationale armoedebestrijding en noodhulp. Daarom roepen ruim 100 ontwikkelingsorganisaties op tot het terugdraaien van deze bezuinigingen en een plafond voor de asielkosten […]

Lees verder »

Presentatie Prisma Breed Overleg Godsdienst BZ »

Op donderdag 16 maart vond het halfjaarlijkse Breed Overleg Godsdienst plaats. Dit is één van de terugkerende momenten waarop we als Prisma contact hebben met de Speciaal Gezant voor Religie en Levensovertuiging, Bea ten Tusscher. Tijdens dit overleg spreekt het ministerie van Buitenlandse Zaken met verschillende religieuze organisaties. Deze organisaties werken in ontwikkelingssamenwerking, ondersteunen religieuze […]

Lees verder »

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world