Actueel

‘’Hoofdlijnenakkoord biedt weinig hoop voor allerarmsten wereldwijd’’ »

De fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB hebben op donderdag 16 mei 2024 het hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. Tijdens de presentatie werd duidelijk dat de partijen aan het akkoord gewerkt hebben onder het motto ‘hoop, lef en trots’. Echter biedt het coalitieakkoord weinig hoop voor de allerarmsten wereldwijd. In een periode van twee jaar tijd wordt […]

Lees verder »

Terugblik ALV Prisma – 17 april 2024 »

‘Religie kan inspireren tot grote schoonheid en ontroerende goedheid. Het kan echter ook bijdragen aan gruwelijke conflicten en pijnlijke tegenstellingen. Door onderzoek proberen we de complexe rol van religie beter te begrijpen, zodat het een motor kan zijn van positieve sociale verandering.’ Met deze quote begon dr. Simon Polinder zijn bijdrage tijdens de Algemene Ledenvergadering […]

Lees verder »

Brief Prisma aan de informateurs »

  Vorige week heeft Prisma – mede namens haar leden – een bericht uitgedaan in de richting van de informateurs Dijkgraaf en Van Zwol. Hierin deden we een 3-tal beleidsaanbevelingen. Continueer de beleidslijn van de afgelopen jaren: in de afgelopen jaren heeft het ministerie van BHOS veel strategieën ontwikkeld op het gebied van internationale samenwerking. […]

Lees verder »

ALV december 2023: Artificial Intelligence (AI) in de sector van ontwikkelingssamenwerking »

Op woensdag 6 december jl. mochten we tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Prisma bezinnen op diverse toepassingen van Artificial Intelligence (AI) in de sector van ontwikkelingssamenwerking. Daniel Los van Berenschot leidde ons door het gigantische landschap van AI. Vragen die voorbij kwamen: Kunnen we er iets mee in ons dagelijks werk? En welke risico’s kleven […]

Lees verder »

Prinsjesdag 2023 »

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag. De begroting werd gepresenteerd. Waar deze Prinsjesdag vanwege het demissionaire karakter van het Kabinet een ‘lichte’ Prinsjesdag wordt genoemd, is de gepresenteerde begroting echter van grote impact op de meest kwetsbaren wereldwijd. Bezuinigingen ontwikkelingssamenwerkingForse bezuinigingen worden doorgevoerd op ontwikkelingssamenwerking. Dit staat in schril contrast met de woorden die de Koning […]

Lees verder »

Wetenschappelijk essay naar aanleiding van Prisma onderzoek »

Nog niet zo lang geleden is op aanvraag van Prisma – en in samenwerking met enkele leden – het onderzoeksproject naar de toegevoegde waarde van samenwerken met religieuze actoren afgerond. Naast publicatie van het onderzoek, met relevante resultaten, vonden er ook casestudies plaats om in de praktijk te onderzoeken hoe de gevonden resultaten uitwerken. Tevens […]

Lees verder »

Input verkiezingsprogramma’s Tweede Kamer Verkiezingen 2023 »

Het politiek landschap ziet er weer heel anders uit nu het kabinet demissionair is. We hopen dat belangrijke zaken die de afgelopen periode door ons geadresseerd zijn, bijvoorbeeld rondom de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking en de Afrikastrategie door het demissionaire kabinet toch op een constructieve manier verder worden gebracht in deze periode. Tegelijkertijd kijken we ook […]

Lees verder »

ND bijlage – juni 2023 – Vergeten crises »

Vergeten crises Wie weet er nog dat er in de Westelijke Sahara al een halve eeuw een vluchtelingenkamp is? Dat er inmiddels een derde generatie opgroeit die nooit buiten de hekken is geweest? In de jaren zeventig was het vaak in het nieuws. Tegenwoordig weet niemand er meer van. Zo hebben we allemaal de neiging […]

Lees verder »

Reactie Prisma(leden) op Afrikastrategie »

Totstandkoming Afrikastrategie Op dinsdag 30 mei stuurden minister Schreinemacher en minister Hoekstra, respectievelijk ministers van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) en Buitenlandse Zaken (BZ) de Afrikastrategie naar de Tweede Kamer. Hierin wordt beschreven hoe Nederland met Afrikaanse landen en partners wil samenwerken. Een document dat drie jaar lang in de pijplijn zat: CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch […]

Lees verder »

ND bijlage april 2023 »

De Bijlage bij het Nederlands Dagblad over tekenenen van hoop is hier te downloaden.

Lees verder »

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world