Terugblik ALV Prisma – 17 april 2024

‘Religie kan inspireren tot grote schoonheid en ontroerende goedheid. Het kan echter ook bijdragen aan gruwelijke conflicten en pijnlijke tegenstellingen. Door onderzoek proberen we de complexe rol van religie beter te begrijpen, zodat het een motor kan zijn van positieve sociale verandering.’

Met deze quote begon dr. Simon Polinder zijn bijdrage tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Prisma. Hij sprak over de rol van religie binnen internationale betrekkingen naar aanleiding van zijn proefschrift: ‘’Towards a New Christian Political Realism? The Amsterdam School of Philosophy and the Role of Religion in International Relations’’.

Zijn pleidooi was om in het debat over de rol van religie in de internationale betrekkingen meer bewust te zijn van de vooronderstellingen die een rol spelen. Deze kunnen namelijk religieus, maar ook seculier van aard zijn. In beiden gevallen beïnvloeden ze de manier waarop in theorieën wordt gekeken naar religie. Ook benadrukte hij het belang van dialoog. Samen met Yannicke Goris schreef hij hier – naar aanleiding van het onderzoeksproject in opdracht van Prisma door onafhankelijk kennisinstituut The Broker – een lezenswaardig essay over hoe het concept ‘wereldbeeld’ behulpzaam kan zijn om de verschillen tussen religieus en seculier te overbruggen. Iedereen heeft namelijk een wereldbeeld, een lens waarmee men naar de wereld kijkt. Ook sprak hij over het gewicht van ‘de factor’ religie. Hij maakte hierbij gebruik van de metafoor van een wissel: religie bepaalt de koers en het doel. Essentieel dus om rekening mee te houden, zowel binnen de context van internationale betrekkingen als binnen ontwikkelingssamenwerking. Na afloop vond van zijn lezing vond er een inhoudelijke uitwisseling plaats over de rol van religie/ geloof in relatie tot eigen professioneel handelen. We kijken terug op een mooie en inspirerende bijeenkomst.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world