Actueel

Reactie Prisma inzake beperking giftenaftrek »

‘’Aftopping giftenaftrek besteedt nauwelijks aandacht aan beoogde doel van de periodieke giftenaftrek, namelijk het stimuleren van giften voor het algemeen belang’’ Begin volgende week gaat de Eerste Kamer in debat over het Pakket Belastingplan 2023. De Tweede Kamer heeft op 10 november al met het plan ingestemd. Onder dit belastingplan valt een ingrijpende maatregel voor […]

Lees verder »

Dialoogdocument ‘Working with Faith Based Actors’ »

Recent heeft Prisma in samenwerking met diverse leden The Broker opdracht gegeven voor onderzoek naar het belang van samenwerken met Faith Based Organizations. Dat heeft geresulteerd in een syntheserapport en 3 casestudies*. Een van de belangrijkste aanbevelingen vanuit het onderzoek betrof het het aangaan en aanjagen van dialoog tussen verschillende stakeholders. Om deze dialoog op […]

Lees verder »

Symposium 'Oekraïne: de noodhulp voorbij?' »

De oorlog in Oekraïne is inmiddels al ruim een half jaar bittere realiteit. Het land wordt hard geraakt. Welke lessen zijn tot nu toe geleerd? Hoe ziet de huidige situatie eruit? En wat kunnen we met deze opgedane kennis van de toekomst verwachten? De inzichten van experts delen we graag met u tijdens het CPOE-symposium […]

Lees verder »

Vice Versa special ‘Begrijp religie, begrijp de wereld’ | 11 oktober »

Presentatie en overhandiging religiespecial op 11 oktober  –  11:00-12:30 De afgelopen maanden hebben een groot aantal organisaties samen met Vice Versa gewerkt aan een publicatie waarin de rol van religie binnen ontwikkelingssamenwerking centraal staat. Tijdens deze bijeenkomst nemen u mee in deze special. Een aantal artikelen worden tijdens deze lancering uitgelicht door het gesprek aan […]

Lees verder »

Balanceren tussen Nederlandse belangen en internationale verantwoordelijkheden »

Afgelopen vrijdag 24 juni presenteerde minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar nieuwe beleidsnota ‘Doen waar Nederland goed in is’. Hierin worden de plannen voor de komende beleidsperiode geschetst. Nederland intensiveert de komende jaren haar steun voor arme landen om de grondoorzaken van onder andere armoede, klimaatverandering, honger en conflict aan te pakken en […]

Lees verder »

Case Study 3 – “Working with faith-based actors for development” » »

Deze case study is onderdeel van het onderzoeksproject ‘Working with faith-based actors for development’, uitgevoerd door The Broker en in opdracht van Prisma en vier van haar leden: Dorcas, Tearfund, Woord en Daad en World Vision. Het project wil bestaande kennislacunes opvullen en dialoog stimuleren over de rol van religie en van op geloof gebaseerde […]

Lees verder »

Case Study 2 Transforming Masculinities – “Working with faith-based actors for development” »

Deze case study is onderdeel van het onderzoeksproject ‘Working with faith-based actors for development’, uitgevoerd door The Broker en in opdracht van Prisma en vier van haar leden: Dorcas, Tearfund, Woord en Daad en World Vision. Het project wil bestaande kennislacunes opvullen en dialoog stimuleren over de rol van religie en van op geloof gebaseerde […]

Lees verder »

Case study 1 Job booster – “Working with faith-based actors for development” »

Deze case study is onderdeel van het onderzoeksproject ‘Working with faith-based actors for development’, uitgevoerd door The Broker en in opdracht van Prisma en vier van haar leden: Dorcas, Tearfund, Woord en Daad en World Vision. Het project wil bestaande kennislacunes opvullen en dialoog stimuleren over de rol van religie en van op geloof gebaseerde […]

Lees verder »

Bijlage Nederlands Dagblad: de impact van een kind. »

De Bijlage bij het Nederlands Dagblad, ter gelegenheid van de Week van de Kindsponsoring lees je hier.

Lees verder »

Opinie Nederlands Dagblad: Schakel bij hulp in Afrika zoveel mogelijk lokale mensen en organisaties in »

Overal in Afrika heerst desillusie over het werk en nut van hulporganisaties, zo beschreef Annegina Randewijk haar ervaringen op het continent. De sector is zich daar zeer van bewust. In haar buitenlandanalyse schreef Annegina Randewijk dat ontwikkelingssamenwerking in Afrika niet goed aansluit bij de noden van de inwoners (Nederlands Dagblad, 30 april). Dat zou veel […]

Lees verder »

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world