Actueel

Kijktip: livestream WI SGP | 6 maart 2021 | start 19:30 uur »

Lees verder »

Internationale solidariteit: doel of nobel streven? »

Het belang van internationale solidariteit en omzien naar onze verre naasten in nood zou tijdens de komende verkiezingen meer dan ooit een thema moeten zijn in het politieke debat. Lees hier de bijdrage die Prisma schreef voor Het Goede Leven.

Lees verder »

Sterke vrouwen »

Op zaterdag 19 december jl. verscheen de tweede editie van ’t Verschil, een samenwerking tussen Prismaleden en het Nederlands Dagblad. Deze editie stond in het teken van ‘sterke vrouwen’. Lees hier het hoofdartikel ‘vrouwelijke leiders in een gebroken wereld’ waarin het werk van Dorcas, Kom over en help, Verre Naasten en ZOA in beeld wordt […]

Lees verder »

Kracht in kwetsbaarheid »

Eind oktober 2020 verscheen ’t Verschil, een unieke samenwerking tussen Prisma en het Nederlands Dagblad. Deze editie over ‘christelijke organisaties maken het verschil’ is de eerste in een reeks van bijlagen over het belangrijke, noodzakelijke en betekenisvolle werk van Prismaleden. We hopen dat u na het lezen geraakt en verwonderd zult zijn. Lees hier het […]

Lees verder »

Solidariteit en samenwerking zijn essentieel in tijden van crisis »

Het zou mooi zijn als de begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gekenmerkt zou worden door ruimhartigheid voor mensen, die onevenredig hard worden getroffen door de coronacrisis. Dat kan zelfs vanuit welbegrepen eigen belang. Lees hier de bijdrage die Prisma schreef voor het online platform Het Goede Leven in aanloop naar de BHOS-begrotingsbehandeling.

Lees verder »

AIV-advies – Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19 »

Op 11 mei jl. verscheen het adviesrapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Hierin adviseert de AIV het kabinet over de Nederlandse inzet voor een wereldwijde aanpak van de coronacrisis. Zij adviseren om een samenhangend pakket aan steunmaatregelen te ontwikkelen, zoveel mogelijk met EU-instellingen en lidstaten samen te werken en een bedrag van 1 miljard […]

Lees verder »

Coronacrisis vraagt om verantwoordelijkheid en internationale solidariteit »

Prisma schreef voor de Waarheidsvriend, een uitgave van de Gereformeerde Bond, een inhoudelijk bijdrage over de impact van het coronavirus op ontwikkelingslanden. U kunt het artikel hier teruglezen.

Lees verder »

Het Nederlandse buitenlandbeleid en religie: tegenstrijdig of verenigbaar? »

Op woensdag 22 april jl. hadden we een interessante en leerzame – digitale – bezinningsbijeenkomst voorafgaand aan de ALV van Prisma. Jos Douma, Speciaal Gezant voor Religie en Levensovertuiging, sprak over het thema ‘Het Nederlandse buitenlandbeleid en religie: tegenstrijdig of verenigbaar?’ Het was goed om te bemerken dat er aandacht is voor het belang van […]

Lees verder »

Betrek religieuze leiders bij de aanpak van het coronavirus in West-Afrika »

Lees hier het artikel terug dat Manuel Voordewind, junior lobbyist bij Prisma en Tear, schreef in Dagblad Trouw over het belang van samenwerken met religieuze leiders bij de aanpak van de coronacrisis in Afrika.

Lees verder »

Oproep: coronacrisis vraagt om nationale én internationale solidariteit! »

Op initiatief van Hivos roepen meer dan veertig Nederlandse ontwikkelings- mensenrechten- en noodhulporganisaties de overheid op tot internationale solidariteit. Ook Prisma heeft deze oproep –  evenals veel van haar leden – ondertekend. In het statement verwoorden organisaties gezamenlijk hun zorgen over het gebrek aan internationale coördinatie en solidariteit in de bestrijding en aanpak van de […]

Lees verder »