Actueel

Bezuinigingen kabinet treffen allerarmsten wereldwijd »

Miljarden euro’s die bestemd zijn voor ontwikkelingssamenwerking en noodhulp worden door het kabinet uitgegeven in Nederland. Uit de Voorjaarsnota blijkt dat de komende jaren 3,4 miljard euro bezuinigd wordt op het budget voor internationale armoedebestrijding en noodhulp. Daarom roepen ruim 100 ontwikkelingsorganisaties op tot het terugdraaien van deze bezuinigingen en een plafond voor de asielkosten […]

Lees verder »

Presentatie Prisma Breed Overleg Godsdienst BZ »

Op donderdag 16 maart vond het halfjaarlijkse Breed Overleg Godsdienst plaats. Dit is één van de terugkerende momenten waarop we als Prisma contact hebben met de Speciaal Gezant voor Religie en Levensovertuiging, Bea ten Tusscher. Tijdens dit overleg spreekt het ministerie van Buitenlandse Zaken met verschillende religieuze organisaties. Deze organisaties werken in ontwikkelingssamenwerking, ondersteunen religieuze […]

Lees verder »

Coming soon … blog 3: Ninja Lacey, Knowledge Broker bij The Broker »

‘’Vorig jaar deed The Broker in opdracht van Prisma en vier van haar lidorganisaties onderzoek naar de toegevoegde waarde van samenwerking met religieuze actoren. Een van de conclusies van het rapport is dat er effectiever kan worden samengewerkt met religieuze actoren voor duurzame ontwikkeling. Ruim 80 procent van de wereldbevolking identificeert zichzelf als religieus en […]

Lees verder »

Reflecties over identiteit en additionaliteit »

Terugblik op de najaars-ALV van Prisma Op 14 december jl. vond de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van Prisma plaats. Op de ALV is het gebruikelijk om te starten met een bezinnende bijdrage van een spreker. Op deze manier beginnen directeuren en vertegenwoordigers van Prismaleden geïnspireerd en met een verfriste blik aan de bespreking van zaken […]

Lees verder »

Reactie Prisma inzake beperking giftenaftrek »

‘’Aftopping giftenaftrek besteedt nauwelijks aandacht aan beoogde doel van de periodieke giftenaftrek, namelijk het stimuleren van giften voor het algemeen belang’’ Begin volgende week gaat de Eerste Kamer in debat over het Pakket Belastingplan 2023. De Tweede Kamer heeft op 10 november al met het plan ingestemd. Onder dit belastingplan valt een ingrijpende maatregel voor […]

Lees verder »

Dialoogdocument ‘Working with Faith Based Actors’ »

Recent heeft Prisma in samenwerking met diverse leden The Broker opdracht gegeven voor onderzoek naar het belang van samenwerken met Faith Based Organizations. Dat heeft geresulteerd in een syntheserapport en 3 casestudies*. Een van de belangrijkste aanbevelingen vanuit het onderzoek betrof het het aangaan en aanjagen van dialoog tussen verschillende stakeholders. Om deze dialoog op […]

Lees verder »

Symposium 'Oekraïne: de noodhulp voorbij?' »

De oorlog in Oekraïne is inmiddels al ruim een half jaar bittere realiteit. Het land wordt hard geraakt. Welke lessen zijn tot nu toe geleerd? Hoe ziet de huidige situatie eruit? En wat kunnen we met deze opgedane kennis van de toekomst verwachten? De inzichten van experts delen we graag met u tijdens het CPOE-symposium […]

Lees verder »

Vice Versa special ‘Begrijp religie, begrijp de wereld’ | 11 oktober »

Presentatie en overhandiging religiespecial op 11 oktober  –  11:00-12:30 De afgelopen maanden hebben een groot aantal organisaties samen met Vice Versa gewerkt aan een publicatie waarin de rol van religie binnen ontwikkelingssamenwerking centraal staat. Tijdens deze bijeenkomst nemen u mee in deze special. Een aantal artikelen worden tijdens deze lancering uitgelicht door het gesprek aan […]

Lees verder »

Balanceren tussen Nederlandse belangen en internationale verantwoordelijkheden »

Afgelopen vrijdag 24 juni presenteerde minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar nieuwe beleidsnota ‘Doen waar Nederland goed in is’. Hierin worden de plannen voor de komende beleidsperiode geschetst. Nederland intensiveert de komende jaren haar steun voor arme landen om de grondoorzaken van onder andere armoede, klimaatverandering, honger en conflict aan te pakken en […]

Lees verder »

Case Study 3 – “Working with faith-based actors for development” » »

Deze case study is onderdeel van het onderzoeksproject ‘Working with faith-based actors for development’, uitgevoerd door The Broker en in opdracht van Prisma en vier van haar leden: Dorcas, Tearfund, Woord en Daad en World Vision. Het project wil bestaande kennislacunes opvullen en dialoog stimuleren over de rol van religie en van op geloof gebaseerde […]

Lees verder »

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world