Actueel

Oproep: coronacrisis vraagt om nationale én internationale solidariteit! »

Op initiatief van Hivos roepen meer dan veertig Nederlandse ontwikkelings- mensenrechten- en noodhulporganisaties de overheid op tot internationale solidariteit. Ook Prisma heeft deze oproep –  evenals veel van haar leden – ondertekend. In het statement verwoorden organisaties gezamenlijk hun zorgen over het gebrek aan internationale coördinatie en solidariteit in de bestrijding en aanpak van de […]

Lees verder »

GEANNULEERD! Meld je nu aan voor het congres ‘Een wereld in verbinding’ »

Op vrijdag 20 maart a.s. organiseert het CDA in samenwerking met 7 maatschappelijke organisaties, waaronder Prisma, het congres ‘Een wereld in verbinding’ over de toekomst van internationale samenwerking. Hoofdspreker is Sigrid Kaag, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Aanmelden is mogelijk via: https://cdaformulieren.nl/partijcongres/ontwikkelingssamenwerking/.

Lees verder »

Conferentie mensenhandel Roemenië 18 oktober 2019 »

CPOE’s (Christian Platform for Organizations working in Eastern Europe) Anti-Human Trafficking workgroup is kindly inviting you to participate on October 18, 2019 in the “Human Trafficking – a relevant and common problem of today’s Romania” conference/consultation, that will take place in Oradea, at the Emmanuel Christian University. Trafficking of Human Beings (THB) or Human Trafficking […]

Lees verder »

Religie-experts: “Samenwerking rondom religie noodzakelijk voor internationale samenwerking en effectief buitenlandbeleid” »

Circa 90 experts op het gebied van religie, vrede en recht kwamen 27 mei bijeen in het COMM museum in Den Haag. Zij deelden kennis en ervaring rondom het belang van religie bij internationale samenwerking en duurzaam buitenlandbeleid. De conclusie van de middag is dat er behoefte is aan samenwerking rondom het thema religie voor […]

Lees verder »

Christelijke hulporganisaties: lokale hulp juist effectief in armoedebestrijding »

Is het achterhaald om armoede in verre landen te bestrijden door samenwerking met lokale kerken en het ondersteunen van dorpsontwikkeling? Integendeel. Echte verandering begint vaak van onderop. We leven natuurlijk niet meer in de tijd van zestig jaar geleden, toen het vertrek van ds. Ype Schaaf in 1959 als zendeling naar Kameroen nog de opening […]

Lees verder »

CPOE Oekraïne-dag 2 november a.s. »

Organisaties en andere initiatieven gericht op Oekraïne of andere Oost-Europese landen! Op 2 november a.s. organiseert de Projectgroep Oekraïne van het CPOE een bijeenkomst waar onder meer de Oekraïense ambassadeur in Nederland, de heer Vsevolod Chentsov, en historicus dr. Marc Jansen zullen spreken. We willen die dag met elkaar in gesprek gaan over wat we […]

Lees verder »

Ontwikkelingswerk is religieus »

Alle subsidies voor seksuele gezondheid en rechten zijn naar seculiere ontwikkelingsorganisaties gegaan. Een gemiste kans, vindt Henk Jochemsen. Hij nam het initiatief voor een lijvig boek over christelijke ontwikkelingshulp, dat vandaag verschijnt. Wageningen Henk Jochemsen (66) nam in november 2017 na een kleine negen jaar afscheid als directeur van Prisma, een vereniging van christelijke ontwikkelingsorganisaties. […]

Lees verder »

Reactie minister Kaag op opinieartikel Joanne van der Schee »

Voor de uitvoering van het ontwikkelingsbeleid van dit kabinet zijn religieuze organisaties nodig. Naar aanleiding van mijn nota ‘Investeren in Perspectief’, stelt Joanne van der Schee van de christelijke lobbyorganisatie Prisma dat we de rol van religie vergeten in het nieuwe ontwikkelingsbeleid. Dat is niet het geval. Geloofsovertuigingen en het werk van religieuze organisaties zijn […]

Lees verder »

Reactie Joël Voordewind op opinieartikel Joanne van der Schee »

Minister Sigrid Kaag van Ontwikkelingssamenwerking heeft in het haar nieuwe beleid wel degelijk aandacht voor religie. Al kan het beter. Met interesse hebben we het ingezonden artikel van Joanne van der Schee gelezen over de rol van religie bij ontwikkelingssamenwerking. Namens Prisma, een organisatie die werkt voor een twintigtal christelijke organisaties die actief zijn in […]

Lees verder »

Reactie Prisma op Nota "Investeren in Perspectief" van minister Kaag »

Het is onbegrijpelijk en ongeloofwaardig dat minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) de rol van religie in haar nieuwe beleid niet één keer noemt. Het is ten eerste een groot compliment waard dat het kabinet weer wil investeren in ontwikkelingssamenwerking. Ook maakt de minister uitstekende beleidskeuzes door te kiezen voor conflictpreventie, armoedebestrijding, de gevolgen van klimaatverandering en […]

Lees verder »