Actueel

Ontwikkelingswerk is religieus »

Alle subsidies voor seksuele gezondheid en rechten zijn naar seculiere ontwikkelingsorganisaties gegaan. Een gemiste kans, vindt Henk Jochemsen. Hij nam het initiatief voor een lijvig boek over christelijke ontwikkelingshulp, dat vandaag verschijnt. Wageningen Henk Jochemsen (66) nam in november 2017 na een kleine negen jaar afscheid als directeur van Prisma, een vereniging van christelijke ontwikkelingsorganisaties. […]

Lees verder »

Reactie minister Kaag op opinieartikel Joanne van der Schee »

Voor de uitvoering van het ontwikkelingsbeleid van dit kabinet zijn religieuze organisaties nodig. Naar aanleiding van mijn nota ‘Investeren in Perspectief’, stelt Joanne van der Schee van de christelijke lobbyorganisatie Prisma dat we de rol van religie vergeten in het nieuwe ontwikkelingsbeleid. Dat is niet het geval. Geloofsovertuigingen en het werk van religieuze organisaties zijn […]

Lees verder »

Reactie Joël Voordewind op opinieartikel Joanne van der Schee »

Minister Sigrid Kaag van Ontwikkelingssamenwerking heeft in het haar nieuwe beleid wel degelijk aandacht voor religie. Al kan het beter. Met interesse hebben we het ingezonden artikel van Joanne van der Schee gelezen over de rol van religie bij ontwikkelingssamenwerking. Namens Prisma, een organisatie die werkt voor een twintigtal christelijke organisaties die actief zijn in […]

Lees verder »

Reactie Prisma op Nota "Investeren in Perspectief" van minister Kaag »

Het is onbegrijpelijk en ongeloofwaardig dat minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) de rol van religie in haar nieuwe beleid niet één keer noemt. Het is ten eerste een groot compliment waard dat het kabinet weer wil investeren in ontwikkelingssamenwerking. Ook maakt de minister uitstekende beleidskeuzes door te kiezen voor conflictpreventie, armoedebestrijding, de gevolgen van klimaatverandering en […]

Lees verder »

Deelnemersbijeenkomst 9 maart – veranderagenda voor eigenaarschap »

Uitnodiging Op 9 maart organiseert het CPOE een nieuwe deelnemersbijeenkomst. We willen hierbij verder stilstaan bij wat er besproken is op de Conferentie te Cluj in oktober 2017. We willen samen graag de ‘veranderagenda’ verder invullen en kijken wat er moet gebeuren om de waardevolle lessen over versterken van eigenaarschap voor Oost-Europese organisaties, kerken en […]

Lees verder »

Haaije Feenstra volgt Henk Jochemsen op als directeur bij Prisma »

Per 1 november a.s. vertrekt prof. dr. Henk Jochemsen als directeur van Prisma vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij wordt per 1 januari 2018 opgevolgd door Haaije Feenstra, algemeen directeur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Prisma verenigt een twintigtal christelijke organisaties die wereldwijd actief zijn in zending, ontwikkelingssamenwerking en diaconaat. Onder […]

Lees verder »

Reactie op Ploumen | She decides »

Ploumen in actie voor seksuele en reproductieve gezondheid voor meisjes en vrouwen President Trump had ter nauwernood zijn decreet (Global Gag rule) getekend over stoppen van financiering van Amerikaanse organisaties die ook abortus mogelijk maken,  of minister Ploumen reageerde al met de lancering van She decides, om zo het financiële gat te vullen dat de […]

Lees verder »

update van sociale- ofwel projectenkaart van CPOE geplaatst »

De recente update van de sociale- ofwel projectenkaart van CPOE is al meer dan 500 x bekeken. Op deze kaart worden projecten van vrijwel alle CPOE-deelnemers getoond. U kunt op basis van criteria selecteren en zoeken naar specifieke projecten. Ook is er een link naar de betreffende websites van de deelnemers/organisaties waar u gedetailleerde en/of […]

Lees verder »

Deelnemersbijeenkomst maart 2017 CPOE »

  Het CPOE organiseert in maart opnieuw een deelnemersbijeenkomst. Dit keer zal het thema ‘werken met partners’ zijn. Zowel grote organisaties als kleine werkgroepen hebben te maken met partners. Of dit nu kerken, organisaties of individuen zijn, deze mensen zijn vaak nauw verbonden aan het werk voor en in Oost-Europa. Samenwerken is alleen niet altijd […]

Lees verder »

CPOE organiseert internationale conferentie Cluj 2017 »

Christelijk Platform Oost-Europa organiseert internationale Conferentie Op 12 en 13 Oktober 2017 organiseert het Christelijk Platform Oost-Europa een internationale conferentie in Cluj. Het thema van deze conferentie is: ‘Ownership of development in Eastern Europe’. Op deze conferentie zullen sprekers uit Oost en West Europa spreken over eigenaarschap en de toekomst van ontwikkeling in Oost-Europa. Hier […]

Lees verder »