Presentatie Prisma Breed Overleg Godsdienst BZ

Op donderdag 16 maart vond het halfjaarlijkse Breed Overleg Godsdienst plaats. Dit is één van de terugkerende momenten waarop we als Prisma contact hebben met de Speciaal Gezant voor Religie en Levensovertuiging, Bea ten Tusscher. Tijdens dit overleg spreekt het ministerie van Buitenlandse Zaken met verschillende religieuze organisaties. Deze organisaties werken in ontwikkelingssamenwerking, ondersteunen religieuze gemeenschappen of vertegenwoordigen bepaalde religieuze groeperingen.

We kwamen bij elkaar om te horen over de inzet van de speciaal gezant, en bespraken het thema ‘werken met religieuze gemeenschappen als motor voor verandering en ontwikkeling’. Als Prisma vonden we het onderzoek in samenwerking met The Broker dermate relevant dat we een presentatie hebben gehouden. We benadrukten de relevantie van religieuze organisaties, en het belang van dialoog voor goede samenwerking. De aanwezigen luisterden met belangstelling en het was een eer om deze presentatie samen met het strategisch partnerschap Jisra te houden, gezien hun werk in de praktijk. Zo werd de presentatie niet alleen theoretisch, maar ook praktisch onderbouwd!

Als Prisma blijven we ons inzetten om religieuze geletterdheid onder de aandacht te brengen. Er zijn situaties waarin het werken met religieuze actoren risico’s meebrengt of zelfs schade aanricht, maar daarom wordt te vaak besloten om religieuze actoren niet mee te nemen, en dan mis je een essentieel aspect van de landen waar we werken. De dialoog lijkt dan soms een cliché om risico’s te beperken, maar heeft juist een bewezen toegevoegde waarde!

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world