Coming soon … blog 3: Ninja Lacey, Knowledge Broker bij The Broker

‘’Vorig jaar deed The Broker in opdracht van Prisma en vier van haar lidorganisaties onderzoek naar de toegevoegde waarde van samenwerking met religieuze actoren. Een van de conclusies van het rapport is dat er effectiever kan worden samengewerkt met religieuze actoren voor duurzame ontwikkeling. Ruim 80 procent van de wereldbevolking identificeert zichzelf als religieus en het is zaak om hier alert op te zijn en rekening mee te houden bij het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s, maar ook als het gaat over beleidsontwikkeling.

Dat het thema actueel is, bleek ook vorige week. In diverse artikelen in het Nederlands Dagblad werd de aandacht gevestigd op verontwaardiging van Afrikaanse leiders inzake handelsverdragen waarbij Europa wordt verweten geen rekening te houden met religies, tradities en cultuur. Hoe sluit je eigenlijk aan bij de lokale context en hoe werk je aan gelijkwaardige partnerschappen? Daarover gaat het in de komende blog die begin volgende week wordt verwacht.’’

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world