Dialoogdocument ‘Working with Faith Based Actors’

Recent heeft Prisma in samenwerking met diverse leden The Broker opdracht gegeven voor onderzoek naar het belang van samenwerken met Faith Based Organizations.

Dat heeft geresulteerd in een syntheserapport en 3 casestudies*. Een van de belangrijkste aanbevelingen vanuit het onderzoek betrof het het aangaan en aanjagen van dialoog tussen verschillende stakeholders.

Om deze dialoog op een gelijkwaardige en constructieve manier te kunnen voeren, heeft The Broker een dialoogdocument opgesteld. Deze kunt u hier vinden.

 

 

 

*1: https://www.prismaweb.org/nl/case-study-1-job-booster-working-with-faith-based-actors-for-development
2: https://www.prismaweb.org/nl/case-study-2-transforming-masculinities-working-with-faith-based-actors-for-development
3: https://www.prismaweb.org/nl/case-study-3-working-with-faith-based-actors-for-development

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world