Case Study 3 – “Working with faith-based actors for development” »

Deze case study is onderdeel van het onderzoeksproject ‘Working with faith-based actors for development’, uitgevoerd door The Broker en in opdracht van Prisma en vier van haar leden: Dorcas, Tearfund, Woord en Daad en World Vision.

Het project wil bestaande kennislacunes opvullen en dialoog stimuleren over de rol van religie en van op geloof gebaseerde actoren – met name onder ‘westerse’ seculiere ontwikkelingsactoren – in inspanningen voor duurzame ontwikkelingssamenwerking.

De eerste fase van dit project werd afgesloten met een interactieve workshop en resulteerde in een syntheserapport. De tweede fase van het onderzoek bestaat uit drie casestudies van op geloof gebaseerde ontwikkelingsprogramma’s, met als doel meer kleur, diepte en nuance toe te voegen aan de bevindingen van het syntheserapport. Door actoren te interviewen die betrokken zijn bij de start en uitvoering van het programma, benadrukken we de rol van vertrouwen in de ervaringen van die actoren op het terrein.

Hier lees je de derde Case Study.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world