ALV december 2023: Artificial Intelligence (AI) in de sector van ontwikkelingssamenwerking

Op woensdag 6 december jl. mochten we tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Prisma bezinnen op diverse toepassingen van Artificial Intelligence (AI) in de sector van ontwikkelingssamenwerking.

Daniel Los van Berenschot leidde ons door het gigantische landschap van AI. Vragen die voorbij kwamen: Kunnen we er iets mee in ons dagelijks werk? En welke risico’s kleven er mogelijk aan?

Het vertalen van boeken, voorspellen van ontbossing en opzetten van gerichte strategieën voor fondsenwerving waren enkele toepassingen. Klinkt goed, toch? Zeker omdat je christelijke waarden als naastenliefde en rentmeesterschap hiermee nog beter in de praktijk kunt brengen! Toch is er ook de andere kant. De ecologische footprint van AI is enorm. En lopen we niet het risico om de mens met zijn kennis en vaardigheden uit het oog te verliezen? En hoe ga je om met vraagstukken rondom transparantie?

Kortom: laten we als mensen de voordelen van AI wijs inzetten voor onze sector, terwijl we ook kritisch blijven op de negatieve effecten van de toepassingen. Mooi om hier met elkaar binnen Prismaverband over na te denken – nu  en met het oog op de toekomst!

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world