Relatie achterban

Dit thema gaat over NGO’s, kerken en (ontwikkelingen in) de relatie met de achterban. Prisma en haar leden Bijzondere Noden, CGK, Dorcas, GZB, Hulp Oost-Europa, Kom over en Help, Leger des Heils, Leprazending, Red een Kind, Trans World Radio, Verre Naasten en Woord en Daad bezinnen zich o.l.v. Siebrand Wierda (Dorcas) op dit onderwerp. Is uw organisatie lid van Prisma en wilt u input leveren of meelezen? Neem dan contact met ons op.

In een tijd van teruglopende inkomsten uit traditionele manieren van fondsenwerving, neemt behoefte aan kennis over nieuwe wijzen van het binnenhalen van fondsen toe. De acceptgiro op de deurmat heeft zijn langste tijd gehad, en het aantal mensen dat door hun politieke of kerkelijke signatuur vanzelfsprekend een organisatie steunt neemt af.

Om een persoon nu aan je organisatie te binden, liefst voor langere tijd, moet er sprake zijn van een relatie tussen de organisatie en die persoon. De persoon moet zich onderdeel voelen van de missie van de organisatie, vanzelfsprekend zonder zich melkkoe te voelen.

Daar komen ethische vragen bij kijken. In hoeverre maken de inspanningen van een persoon in het zuiden een verschil? Doen we de impact die hij met zijn inspanningen maakt niet te groot voor?

Meer informatie over dit thema vindt u in de bibliotheek.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world