Reactie minister Kaag op opinieartikel Joanne van der Schee

Voor de uitvoering van het ontwikkelingsbeleid van dit kabinet zijn religieuze organisaties nodig.
Naar aanleiding van mijn nota ‘Investeren in Perspectief’, stelt Joanne van der Schee van de christelijke lobbyorganisatie Prisma dat we de rol van religie vergeten in het nieuwe ontwikkelingsbeleid. Dat is niet het geval. Geloofsovertuigingen en het werk van religieuze organisaties zijn belangrijk als het gaat om het voorkomen van conflicten en verminderen van armoede en ongelijkheid. Dat zijn hoofddoelen van beleid. Zeker in de nieuwe focusregio’s van het ontwikkelingsbeleid: de West-Afrikaanse Sahel, de Hoorn van Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Religieuze overtuigingen en motivaties kunnen zowel onderdeel zijn van het probleem als van de oplossing, afhankelijk van de maatschappelijke vertaling en de rol die religieuze organisaties en leiders op zich nemen. Van der Schee wijst terecht op zaken als radicalisering onder jongeren, kindhuwelijken en meisjesbesnijdenis en het belangrijke werk dat religieuze organisaties op die punten kunnen verrichten. Ook de nota stelt bijvoorbeeld dat we zonder betrokkenheid van religieuze leiders (en mannen) geen structurele verandering krijgen in normen over de verhouding tussen mannen en vrouwen.

uitwerking
De nota, onderschreven door het gehele kabinet, beschrijft vooral de hoofdlijnen van beleid. Met de uitwerking gaan we nu aan de slag. En daarbij hebben we nadrukkelijk religieuze organisaties nodig. Die worden ook expliciet genoemd als partners voor de uitvoering, net als andere delen van het maatschappelijk middenveld waarmee we intensief willen blijven optrekken (bladzijde 26 van de notitie).

Daarom ben ik blij met de vele positieve opmerkingen van Van der Schee over het nieuwe beleid en zie ik uit naar verdere invulling van de samenwerking!

Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nederlands Dagblad, 2 juni 2018

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world