Laat het belang van internationale solidariteit zichtbaar worden in het regeerakkoord

Het belang van internationale solidariteit en omzien naar onze verre naasten in nood zou tijdens de formatiegesprekken, die nu gaande zijn, en in het nieuw te vormen regeerakkoord meer dan ooit een thema moeten zijn. Wat zou het mooi zijn als de gesprekken aan de formatietafel gekenmerkt zouden worden door ruimhartigheid voor de meest kwetsbaren, dichtbij en ver weg. Dat er in het regeerakkoord concrete afspraken worden gemaakt en besluiten worden genomen vanuit verantwoordelijkheid en (internationale) solidariteit. Dat is uiteindelijk ook in eigen belang. 

De tijd waarin we leven illustreert dat de nationale, maar in het bijzonder ook de wereldwijde uitdagingen, groter zijn dan ooit. De coronacrisis heeft armoede en ongelijkheid wereldwijd vergroot. Uit onderzoek blijkt dat Covid-19 dertig jaar armoedebestrijding teniet dreigt te doen. De klimaatcrisis is in volle gang en raakt de allerarmsten het hardst. Wereldwijd staan democratieën onder druk en in veel landen is er steeds minder ruimte voor het maatschappelijk middenveld. Deze tijd vraagt om een ‘blik naar buiten’ en om te investeren in internationale samenwerking voor wereldwijde vraagstukken. De coronapandemie laat onmiskenbaar zien hoezeer we met elkaar verbonden zijn en dat goed functionerende internationale instellingen en internationale samenwerking noodzakelijk zijn om problemen aan te pakken die geen land of regio alleen de baas kan.

Het is zaak dat thema’s als internationale soliditeit en ontwikkelingssamenwerking, maar ook specifieke onderwerpen zoals internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, beleidscoherentie en het belang van samenwerking met (lokale) maatschappelijke organisaties weer een belangrijke rol gaan spelen in de Nederlandse politiek. Dat beloftes gedaan in verkiezingsprogramma’s worden verzilverd.

Wat zou het mooi zijn als het nieuw te vormen regeerakkoord bewogenheid, medemenselijkheid en naastenliefde voor de meest kwetsbaren ‘ademt’. Dat er niet alleen wordt gesproken over de verdeling van beperkte middelen, maar dat er echt oog is voor de achterliggende noden. Dat partijen met een ‘internationaal solidair hart’, die zich in hun verkiezingsprogramma’s positief hebben uitgesproken over het belang van internationale solidariteit, een actief buitenlandbeleid en het bevorderen van duurzame ontwikkeling elkaar weten te vinden, vasthouden en een uitgestoken en helpende hand bieden aan mensen die dat zo hard nodig hebben. Dan wordt internationale solidariteit niet alleen een nobel streven, maar ook een concreet doel.

We roepen de formerende partijen op om:

  1. In het regeerakkoord vast te leggen dat Nederland 0,7% van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) besteedt aan ontwikkelingssamenwerking;
  2. Ontwikkelingsgelden (ODA-budget) in te zetten voor sociaaleconomische ontwikkelingen van lage- en middeninkomenslanden en niet aan te wenden voor zaken als het stimuleren van Nederlandse export, de opvang van asielzoekers of ten behoeve van militaire uitgaven;
  3. Te blijven inzetten op IMVO-wetgeving en als Nederland hierin een voortrekkersrol te vervullen;
  4. Een ambitieuze strategie op brede welvaart/beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling te verwerken;
  5. In te zetten op meer samenwerken met lokale maatschappelijk organisaties zoals religieuze actoren voor duurzame ontwikkeling. Zij zitten immers in de haarvaten van een samenleving.

 

 

 

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world