AIV-advies – Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19

Op 11 mei jl. verscheen het adviesrapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Hierin adviseert de AIV het kabinet over de Nederlandse inzet voor een wereldwijde aanpak van de coronacrisis. Zij adviseren om een samenhangend pakket aan steunmaatregelen te ontwikkelen, zoveel mogelijk met EU-instellingen en lidstaten samen te werken en een bedrag van 1 miljard euro beschikbaar te stellen voor het lenigen van de meest acute noden.

Reactie Prisma op het adviesrapport:

”Prisma is – mede namens haar leden – blij met het AIV-rapport waarin de politiek wordt geadviseerd om 1 miljard euro extra vrijmaken voor de bestrijding van het coronavirus in ontwikkelingslanden. Het is belangrijk dat we als land – ook in tijden van crisis – zorg dragen voor de meest kwetsbaren op deze wereld. Ontwikkelingslanden zullen anders onevenredig hard worden getroffen door het coronavirus. Is het niet primair, dan wel door de secondaire gevolgen van de pandemie. Te denken valt aan armoede en honger vanwege de ingrijpende lockdown-maatregelen. Het AIV-advies sluit hiermee aan bij de oproep van onder andere NGO’s, ondernemingsorganisaties en religieuze en levensbeschouwelijke leiders tot internationale solidariteit. Overigens kan deze laatste groep – religieuze en levensbeschouwelijke leiders – ook een grote rol spelen bij het tegengaan van verdere verspreiding van het virus. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat religieuze actoren een belangrijke rol hebben vervuld gedurende de ebolacrisis in West-Afrika. Vanwege het aanzien dat zij veelal hebben in gemeenschappen kunnen zij een belangrijke rol innemen, bijvoorbeeld met betrekking tot het verstrekken van informatie, het bevorderen van gedragsverandering, maar ook bij het aanpakken van stigmatisering. Bovendien is dat ook de ervaring van veel Prismaleden die werken met religieuze actoren, ook nu in de coronacrisis. Het is goed om te zien dat het belang van samenwerken met lokale actoren zoals religieuze leiders in het advies wordt onderkend. Het zou mooi zijn als dit thema ook in een mogelijk uitgebreider advies wordt meegenomen. Daarnaast zijn wij blij met de aanbevelingen om lopende budgetten voor ontwikkelingshulp in tact te houden en niet te bezuinigen op ontwikkelingshulp, ook niet nu Nederland in een enorme crisis terechtkomt, de economie fors gaat krimpen en het kabinet flink moet bezuinigen. Want zonder deze internationale solidariteit – zowel in de aanpak van corona, maar ook bij het bevorderen van duurzame ontwikkeling – ondermijnen we de waarden van onze samenleving. Het is belangrijk dat er verantwoordelijkheid wordt genomen en zorggedragen voor de meest kwetsbaren op deze wereld, zowel in Nederland als ook daarbuiten.’’

Lees hier de reactie van Prisma en Woord en Daad in het RD.

Lees hier de reactie van Prisma in het ND.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world