Charlotte Ariese: Ieder heeft een wereldbeeld | Blogserie ‘dialoog over samenwerken met FBO’s’

Wanneer voerde jij voor het laatst een gesprek over wat je ten diepste motiveert en drijft? Dat is niet altijd eenvoudig. Helemaal als je dergelijke gesprekken voert met mensen die niet in je inner circle zitten, maar die je tegenkomt in de uitoefening van je werk. Dat vraagt om moed en het durven tonen van kwetsbaarheid. Toch zijn juist deze gesprekken essentieel om duurzame verandering teweeg te brengen. Je komt dan immers op het niveau van dromen, geloof, normen en waarden. Het mooie is dat je in deze gesprekken onder andere zult ontdekken dat iedereen een eigen worldview heeft, een manier waarop men naar de wereld kijkt en gebeurtenissen interpreteert. Het is op dit niveau dat geloofs- en levensovertuigingen van mensen een grote rol spelen.

Dialoog over religie binnen ontwikkelingssector

Daarom is het essentieel om op dat niveau de dialoog te voeren. Ook binnen de ontwikkelingssector. Misschien wel juist. In het bijzonder tussen seculiere en religieuze actoren. Om begrip te vergroten, barrières weg te nemen, samenwerking te verbeteren. Het voeren van deze dialoog is één van de belangrijkste aanbevelingen afkomstig uit onderzoek van The Broker in opdracht van Prisma en vier van haar lidorganisaties.

Mooi was het daarom om in het recent verschenen AIV Rapport ‘Mensenrechten: kernbelang in een geopolitiek krachtenveld‘ deze specifieke aanbeveling – om veel meer de dialoog aan te gaan met faith-based organisaties – terug te lezen. Ook in de BHOS-beleidsnotitie, die vlak voor het zomerreces verscheen, werd subtiel verwezen naar het belang van samenwerken met FBO’s. Een goede ontwikkeling, want rekening houden met religie en constructief samenwerken met religieuze actoren is van groot belang voor de uitvoer van een effectief buitenland beleid. Helemaal gezien het feit dat ruim 80 procent van de wereldbevolking zich als religieus identificeert.

Religie structureel overwegen

Het erkennen van het belang van religie voor duurzame ontwikkeling is niet iets statisch, maar vraagt allereerst om meer dialoog tussen verschillende stakeholders. En uiteindelijk zou het ook moeten leiden tot verankering in beleid. Niet dat er altijd samengewerkt moet worden met religieuze actoren, of dat zij altijd een (constructieve) rol spelen, maar wél dat het structureel wordt meegenomen in beleids- en programmaontwikkeling.

Dialoogmeeting

Een mooie gelegenheid voor een inhoudelijk gesprek over de samenwerking tussen seculiere en religieuze organisaties was tijdens de presentatie van de eerste onderzoeksresultaten van ons onderzoek ‘working with faith based organisations for development’. Tijdens deze bijeenkomst voerden verschillende stakeholders, onder andere politici, academici, NGO’s en beleidsmakers, de dialoog over vooroordelen die zij zelf hebben of obstakels waar zij tegenaan lopen in de samenwerking. Doel hiervan was om van elkaar te leren, te horen welke biases er over en weer zijn en hoe samenwerkingen tussen seculiere en religieuze actoren bevorderd zouden kunnen worden.

Ondanks dat de uitwisseling zeer inhoudelijk en waardevol was, vielen een aantal zaken op, die om beantwoording vragen.

  • Ten eerste, een aantal stakeholders voor wie het thema zeer relevant is, waren niet aanwezig. De vraagt rijst of er sprake is van schroom om in gesprek te gaan rondom het thema religie, dat de urgentie niet wordt gevoeld of dat er andere oorzaken aan ten grondslag liggen.
  • Het tweede punt betreft de – terechte – opmerking die werd geplaatst tijdens het dialoog in hoeverre men ruimte of openheid voelt om eigen achtergrond en / of wereldbeeld in te brengen in gesprekken. Dat vraagt namelijk om bereidheid om te delen over je diepste drijfveren, maar ook om met aandacht en onbevooroordeeld te luisteren.

Online dialoog

In een poging deze én meer vragen te beantwoorden, willen we online de dialoog ook aangaan. In een reeks blogs nemen verschillende stakeholders je mee in hun gedachtengoed rondom de dialoog over het samenwerken met FBO’s. Te beginnen met deze blog vanuit Prisma.

Regelmatig verschijnt over dit onderwerp een blog. We’ll keep you posted!

Mocht je op basis van deze eerste blog al denken: ik ga graag de dialoog aan!
Stuur ons een mailtje via info@prismaweb.org.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world