Terugblik CPOE Symposium 23 november

Inspirerend CPOE-symposium ‘De noodhulp voorbij?’

Bij het CPOE-symposium ‘De noodhulp voorbij?’ van 23 november werd op verschillende manieren licht geworpen op de situatie in Oekraïne. Het evenement werd bijgewoond door ongeveer 85 mensen, veelal werkzaam bij organisaties van verschillende omvang en focus. De deelnemers hadden gelegenheid om te leren en met elkaar in gesprek te gaan. Het symposium had als insteek om te bezinnen op de rol van organisaties actief in en voor Oekraïne. ‘Welke noodhulp is nog vereist, wanneer kunnen we naar de fase van wederopbouw en wat is daarvoor nodig?’

Enige gezamenlijke inzichten die deze dag gaf: herstel van het maatschappelijk middenveld is belangrijk voor de wederopbouw. CPOE-deelnemers zijn vaak gericht op het versterken van lokale capaciteit. In het geven van (nood)hulp is het van belang dat er samenwerking en coördinatie is. Vanuit Oekraïne was er een online bijdrage waardoor de impact van de oorlog nogmaals duidelijk werd. CPOE kijkt dankbaar terug op een symposium waarin uit verschillende perspectieven werd gereflecteerd op inzet voor Oekraïne. Verbindingen maken en verbonden ervaren waren van groot belang. Ook hierin hoopt het CPOE een rol te blijven spelen.

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world