Haaije Feenstra volgt Henk Jochemsen op als directeur bij Prisma

Per 1 november a.s. vertrekt prof. dr. Henk Jochemsen als directeur van Prisma vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij wordt per 1 januari 2018 opgevolgd door Haaije Feenstra, algemeen directeur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

Prisma verenigt een twintigtal christelijke organisaties die wereldwijd actief zijn in zending, ontwikkelingssamenwerking en diaconaat. Onder leiding van Henk Jochemsen veranderde de bemiddelende rol van Prisma in een adviserende rol, vanwege veranderingen in het overheidsbeleid ten aanzien van de financiering van ontwikkelingssamenwerking.

Jochemsen (65 jaar) begon bij Prisma op 1 januari 2009. Hij was als lid van het directieteam van Prisma betrokken bij de aanvraag en de uitvoering van 2 grote MFS-subsidies. Toen na 2015 het overheidsbeleid rond financiering van ontwikkelingssamenwerking sterk veranderde, was de bemiddelende rol van Prisma niet meer nodig. Onder Jochemsen werden 12 themagroepen geformeerd die zich bezinnen op allerlei ontwikkelingen in het veld. Ter gelegenheid van zijn afscheid organiseert Prisma op 3 november een symposium waar prof. Dr. A.J. Dietz een lezing zal houden.

Feenstra (56 jaar) is sinds 2005 eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden van de Protestantse Kerk in binnen- en buitenland, waaronder het werk van Kerk in Actie. Hij heeft in de afgelopen jaren leiding gegeven aan grote veranderingstrajecten. Zo stichtte de Protestantse Kerk meer dan 100 pioniersplekken in Nederland en is de organisatie recentelijk fors afgeslankt en zo meer toekomstbestendig geworden.

Greet Prins, voorzitter van het bestuur van de dienstenorganisatie is dankbaar voor de inzet van Haaije Feenstra voor de Protestantse Kerk. “Het bestuur waardeert de inzet van Haaije Feenstra zeer. Niet alleen heeft hij gezorgd voor een gezonde financiële positie, maar juist ook voor de ontwikkeling van vernieuwing, zoals pioniersplekken, jeugdwerk en de professionalisering van Kerk in Actie, Zending & Diaconaat.”

Prisma richt zich vanaf 2016 geheel op de gemeenschappelijke bezinning en kennisuitwisseling op ontwikkelingssamenwerking en internationaal diaconaat, en op beleidsbeïnvloeding van de Nederlandse overheid. Onder Feenstra’s leiding zal Prisma haar leden verder ondersteunen bij het realiseren van hun missie, gedreven door Gods bewogenheid met deze wereld. Feenstra: “Het is van belang de krachten te gaan bundelen in een wereld, waar egoïsme soms sterker lijkt dan naastenliefde.”

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world