Het Nederlandse buitenlandbeleid en religie: tegenstrijdig of verenigbaar?

Op woensdag 22 april jl. hadden we een interessante en leerzame – digitale – bezinningsbijeenkomst voorafgaand aan de ALV van Prisma. Jos Douma, Speciaal Gezant voor Religie en Levensovertuiging, sprak over het thema ‘Het Nederlandse buitenlandbeleid en religie: tegenstrijdig of verenigbaar?’

Het was goed om te bemerken dat er aandacht is voor het belang van ‘religious literacy’ en dat de relatie (weer) wordt gelegd tussen religie en ontwikkelingssamenwerking. Want rekening houden met religie, religieus leiderschap en het samenwerken met faith based organisations is essentieel om duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world