Inclusive church

Inclusive church en vredesopbouw (verzoening) na conflict. Prisma en haar leden Diaconaat CGK, Dorcas, GZB, Leger des Heils, SeeYou Foundation, Red een Kind, SDOK, Tear, Woord & Daad, Wycliffe en ZOA bezinnen zich op dit thema o.l.v. Klaas Aikes (SeeYou Foundation). Is uw organisatie lid van Prisma en wilt u input leveren of meelezen? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie over dit thema vindt u in de bibliotheek.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world