Programma CPOE Oekraïne-dag

Programma CPOE Oekraïne-dag

2 november 2018

Locatie: PLDC, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht

15.30 uur inloop met koffie en thee

16.00 uur aanvang programma

Eerste deel van het programma:

  • Opening door de voorzitter van het CPOE – Jan Migchels
  • Lezing door Oekraïense ambassadeur in Nederland Zijne Excellentie Vsevolod Chentsov
  • Lezing door historicus dr. Marc Jansen

18.00 uur broodmaaltijd

Tweede deel van het programma:

Vier workshops:

  • Kansen voor Nederlandse initiatieven
  • Oekraïne nu versus de geschiedenis
  • Samenwerking en geleerde lessen
  • Lokaal eigenaarschap

Introductie van de sprekers:

Vsevolod Chentsov

Zijne Excellentie Vsevolod Chentsov is in 2017 aangesteld als ambassadeur van Oekraïne in Nederland. Daarvoor heeft hij verschillende functies bekleed in en buiten Oekraïne.

De heer Chentsov heeft zich actief opgesteld om nader kennis te maken met verschillende Nederlandse initiatieven die aan hulpverlening-/ontwikkelingswerk doen in Oekraïne. Vanuit zijn ervaringen spreekt hij graag over de mogelijkheden die hij ziet voor Nederlandse organisaties/initiatieven om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van Oekraïne. Hij wil graag in gesprek gaan over kansen die hij ziet voor organisaties in Oekraïne om samen te werken met Nederlandse organisaties om levensomstandigheden van kwetsbare groepen echt te kunnen verbeteren.

Lezing en workshop: kansen voor Nederlandse initiatieven

 

Marc Jansen

Dr. Marc Jansen is historicus en schreef diverse boeken en artikelen over de geschiedenis van Rusland en Oost-Europa, de Sovjetunie en de post-Sovjet-staten. Daartoe behoort Grensland. Een geschiedenis van Oekraïne uit 2014 (Van Oorschot, zesde herziene druk 2017). Tot 2011 was hij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij nu nog altijd gastonderzoeker is. Hij woonde en werkte enkele jaren in Moskou en heeft een keer of twintig deelgenomen aan waarnemingsmissies voor de OVSE bij verkiezingen in onder andere Oekraïne en Rusland.

In een recensie van zijn boek over Oekraïne wordt onder meer gezegd: ‘Om de huidige ontwikkelingen in Oekraïne te begrijpen moet je teruggaan naar het verleden, iets wat Jansen uitmuntend doet.’ Jansen zal op de CPOE Oekraïne-dag spreken over dit boek en zal vanuit dit boek lijnen trekken naar de actualiteit.

Lezing en workshop: Oekraïne nu versus de geschiedenis

 

Andriy Vasylenko

Heeft kennis en expertise op het gebied van financiën, rechtsgang en ondernemen in Oekraïne. Hij is ook vader van een kind met beperkingen.

Zijn kennis en ervaring op financieel gebied en rechtsgang in Oekraïne heeft hij kunnen inzetten voor een project voor ouders en kinderen met een beperking. Hij zal zijn eigen ervaring als ouder van een kind met een beperking delen. Welke lessen heeft hij geleerd van de samenwerking met onder meer Nederlandse organisaties en hoe kunnen andere Nederlandse initiatieven hiervan leren in hun samenwerking met Oekraïense partners. Vanuit de praktijk zal Vasylenko concrete voorbeelden geven van geleerde lessen waarin lokale wetgeving, culturele aspecten, gewenste vormen van samenwerking en eigenaarschap aan de orde komen.

Workshop: samenwerking en geleerde lessen

 

Jan Migchels

In het dagelijks leven is Migchels organisatie-adviseur en interim-manager. Hij heeft een rijke ervaring op het gebied van leiderschap en partnerships in Oost-Europa en kan op die manier zijn kennis en expertise inzetten ten goede van Oost-Europa.

Tijdens zijn workshop daagt Migchels ons uit om het thema samen verder naar een periode van vijf jaar door te trekken. Wat moet er in die periode van vijf jaar gedaan worden om effectiviteit van de hulpverlening te vergroten, de partnerships sterker te maken en ook meer te doen aan de versterking van lokale capaciteit.

Workshop: lokaal eigenaarschap

 

 

 

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world