Reactie ICCO coöperatie miljoenennota: Halve maatregelen

De ICCO Coöperatie  is tevreden over de aandacht in de Troonrede voor de instabiele internationale context. Marinus Verweij, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Op dit moment zijn 60 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht voor geweld, armoede en gebrek aan (economisch) perspectief, deze mensen hebben onze aandacht en steun nodig.” Niettemin: de Troonrede richt wel de blik op internationale problemen, maar neemt halve maatregelen.

We onderstrepen de regeringsanalyse dat de groei van het aantal vluchtelingen voortkomt uit militaire conflicten, politieke instabiliteit, schendingen van mensenrechten, armoede en gebrek aan kansen en toekomst. We ondersteunen de regering in haar visie, dat internationale samenwerking en een geïntegreerde aanpak nodig zijn, waarin militaire en juridische acties samengaan met samenlevingsopbouw, versterking van de rechtsstaat, diplomatie, noodhulp en handelsbevordering (de zogenaamde 3D-aanpak).  Maar kijkend naar de begrotingen komt het kabinet met halve maatregelen. Naast meer middelen voor defensie, zou dit kabinet ook meer middelen moeten vrijmaken voor ontwikkeling, om zo  grondoorzaken van conflict en migratie aan te pakken.

Opvang te laag ingeschat

Een halve maatregel is ook de financiering van de opvang van vluchtelingen in Nederland. Dit jaar wordt meer dan 800 miljoen euro besteed aan de opvang van vluchtelingen in Nederland uit het ontwikkelingsbudget. Voor 2016 is slechts een bedrag van 347 miljoen gereserveerd. Dit lijkt ons geen reële inschatting. Gezien de huidige vluchtelingencrises en de onhoudbare situatie in Syrië, verwachten wij voor komend jaar meer vluchtelingen dan het geraamde aantal en dus aanzienlijk hogere kosten.

Marinus Verweij: “Uiteraard moeten de vluchtelingen ruimhartig worden ontvangen. Maar het is een gemiste kans van het kabinet dat het geld voor eerstejaarsopvang klakkeloos wordt afgeschreven van het ontwikkelingsbudget .” ICCO Coöperatie ondersteunt daarom de oproep van Oxfam Novib om een plafond te stellen van 300 miljoen euro aan de kosten voor eerstejaars opvang in Nederland die van het ontwikkelingsbudget afgaan.

Investeer in de regio

Naast noodhulp pleit Verweij voor meer structurele middelen: “Er zou meer geld beschikbaar moeten worden gesteld voor maatschappelijke organisaties om te investeren in kansen en perspectief voor jongeren in Afrika. Anders kaatsen de effecten van de forse structurele  bezuinigingen van dit kabinet op ontwikkelingssamenwerking op ons terug.”

Waardering inzet noodhulp

We waarderen de inzet van het ministerie van Buitenlandse Zaken om actief noodhulp te bieden aan vluchtelingen in de regio en hierbij de nauwe samenwerking te zoeken met maatschappelijke organisaties, zoals ICCO, Kerk in Actie en Prismaleden.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world