Reactie op Ploumen | She decides

Ploumen in actie voor seksuele en reproductieve gezondheid voor meisjes en vrouwen

President Trump had ter nauwernood zijn decreet (Global Gag rule) getekend over stoppen van financiering van Amerikaanse organisaties die ook abortus mogelijk maken,  of minister Ploumen reageerde al met de lancering van She decides, om zo het financiële gat te vullen dat de VS zouden achterlaten.  Ook Prisma keurt deze Global Gag Rule af. Healthy and timely spacing van zwangerschappen, beschikbaarheid van anticonceptie, seksuele voorlichting en moeder en kind zorg, zijn in onze ogen cruciaal voor veilige en seksuele en reproductieve gezondheid voor vrouwen en meisjes. Daarom is Prisma blij met de inzet van Ploumen om meer financiering te vinden om aan deze zaken te werken. Maar ondanks deze instemming en alle lof die de minister ontving voor haar initiatief plaatst Prisma hier enkele kanttekeningen bij.

Framing

Ons probleem zit vooral  in de framing van het nieuwe fonds. De Rijksoverheid kopte: Ploumen wil internationaal veilig abortusfonds. Veel (internationale) media namen dit over: Ploumen wil een abortusfonds. Ook NGO’s in de sector uitten hun grote zorg bij de maatregel van Trump en met name ook dat het aanbieden van abortus in gevaar kwam. Juist door zo op abortus te focussen, voedt men de polarisatie die nu plaatsvindt in het publieke gesprek over SRHR. Het politieke discours en de framing rondom het fonds speelt partijen tegen elkaar uit door in te zoomen op standpunten over abortus. Terwijl we vooral samenwerking en complementaire inzet van vele verschillende organisaties en maatschappelijke actoren en bewegingen nodig hebben om te komen tot betere SRGR, vooral daar waar die nog ondermaats is. Door de gekozen framing verliest men ons inziens heel veel steun, vooral in het Zuiden, en sluit men veel Faith based organisaties (FBO’s)  uit. Dit is jammer want er is ook veel steun vanuit FBO’s voor het merendeel van waar ‘she decides’ voor staat, en de interfaith coalitie is juist hard nodig om doelstellingen voor veilige en goede seksuele en reproductieve zorg aan meisjes en vrouwen te kunnen behalen. We willen  in Nederland nog wel eens vergeten dat meer dan 80% van de wereldbevolking religieus is. Dus als we zaken willen veranderen, moeten we ook met  FBO’s en religieuze leiders samenwerken.

Belang van FBO’s en Faith Leaders

Al jaren werkt Prisma samen met het Ministerie en ook met Rutgers en andere NGO’s op het gebied van SRGR. De afgelopen jaren was er steeds meer erkenning van het belang van samenwerken met FBO’s en religieuze leiders op  thema’s als gender, seksueel geweld, stigma, SRGR en seksuele voorlichting. (Veel scholen en zorginstellingen in Afrika zijn verbonden aan kerken). Niet alleen de Nederlandse overheid, ook UNAIDS, WHO en UNFPA weten dat het cruciaal is om met ‘faith leaders’ samen te werken. Abortus is altijd een precair onderwerp geweest en dat Prisma over abortus een ander standpunt heeft dan de Nederlandse overheid, mag in onze sector bekend verondersteld worden. Maar waar wij elkaar de laatste tijd wel  in konden vinden en waar ook  de samenwerking gezocht werd, was bij het tegengaan van ongewenste zwangerschap, goede voorlichting, goede zorg voor zwangere meisjes en vrouwen en het tegengaan van geweld. Ook Prisma(leden) hebben daaraan gewerkt en sommigen doen dat nog. Samen met FBO’s in het Zuiden. Want iedereen die werkt op het thema SRGR, of men nu wil of niet, werkt ook met FBO’s, religieuze leiders of komt in aanraking met culturen en tradities waar bijv. abortus een groot taboe is.

Individueel of relationeel

‘’She decides’’ is een stevige naam met daarin een focus op de individuele vrouw. Enerzijds begrijpen wij deze keuze goed; het zijn nu eenmaal de vrouwen die het meeste te maken krijgen met seksueel geweld en zorg nodig hebben bij zwangerschap etc. Maar het is wel jammer dat met deze naam de verantwoordelijkheid van jongens en mannen en van de gemeenschap rondom deze ‘’gevoelige’’ thema’s niet doorklinkt. Volgens ons moet deze problematiek niet alleen vanuit individuele rechten maar ook vanuit de fundamentele relationaliteit van mensen en van seksualiteit benaderd worden. Samen kijken: wat is het beste in onze situatie ten aanzien van kinderen krijgen en wat is dan nodig en hoe bereiken we dat?

Samen verder

Prisma is ervan overtuigd dat er vooral samenwerking en complementaire inzet van vele verschillende organisaties en maatschappelijke actoren en bewegingen nodig zijn om te komen tot betere SRGR. Dat Prisma een ander standpunt heeft over abortus is waar, maar doet niets af aan de kennis en ervaring die er binnen ons netwerk is in het werken met FBOs aan SRHR, inzetten op  betere voorlichting, preventie van seksueel geweld en ongewenste zwangerschappen en zorg rondom de zwangerschap en geboorte, etc. Wat ons betreft moeten we vooral de gezamenlijkheid die we daarin delen met zowel de Nederlandse overheid als andere maatschappelijke organisaties naar voren schuiven. Dus laten we het alsjeblieft niet meer hebben over een abortusfonds, maar over een fonds voor betere reproductieve gezondheid. En een hartelijke oproep aan Minister Ploumen om ook met ons in gesprek te gaan over hoe ook wij als FBO’s en met religieuze leiders kunnen bijdragen aan betere toegang tot betere SRGR diensten.

 

Joanne van der Schee, Coördinator beleidsbeïnvloeding Prisma

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world