terugblik op conferentie Oost-West samenwerking 7 oktober 2016

terugblik op conferentie Oost-West samenwerking 7 oktober 2016

Jaarlijks organiseert het CPOE enkele deelnemersbijeenkomsten. Deelnemers wisselen praktijkervaring en vragen uit en versterken zo hun netwerk. In oktober 2016 was het thema ‘Best Practices’. Het plan is om in oktober 2017 weer een conferentie te organiseren, dan in Clui. Beoogd thema is de Oost-West samenwerking. Binnen het CPOE en ook op deze conferentie ligt de nadruk op de wederkerigheid in die samenwerking, het eigenaarschap van de ontwikkelingsprojecten en de diaconie. Deelnemers bespraken in oktober al een eerste concept voor het programma in Clui. 

Naast de conferenties is een bijzondere ontwikkeling binnen het CPOE de bouw van een ‘Sociale Kaart’. Deze digitale kaart geeft aan wie, waar actief is en wat dit inhoud. De eerste versie van de kaart is online. Het geeft een statische weergave van wie, waar en wat (op hoofdpunten) voor een vijftiental deelnemers actief in Roemenië en Oekraïne. Informatie van nieuwe deelnemers wordt permanent toegevoegd. In een volgende fase kunnen deelnemers deze informatie selectief opvragen. Op den duur voegt CPOE meer informatie en meerdere gebieden (landen) toe aan de sociale kaart. Aandachtspunt is een nauwkeurige aanduiding van de activiteiten (bevordert succesvol zoeken). Het CPOE neemt vragen en verzoeken van de deelnemersbijeenkomst mee in het vervolmaken van de sociale kaart zodat deze optimaal is afgestemd op het werk van de deelnemers.

Best practices

Naast de sociale kaart bespraken deelnemers op de bijeenkomst van oktober 2016 ook hun Best Practices in de contacten met projecten in Oost-Europa. Een aantal markante punten daaruit:
• Richt je aandacht op een aantal onderscheiden invalshoeken zoals: veilige omgeving, onderwijs, dagelijkse levensbehoeften, werk, gemeenschapsopbouw en politiek (dit zijn overigens ook de invalshoeken voor de sociale kaart).
• Let op een mogelijk te dominantie/autoritaire rol van de partner (veelal een lokale predikant).
• Durf onconfessionele beslissingen te nemen (afscheid en aanstelling diaconale medewerker).
• Temper verwachtingen en maak een korte- en langetermijnplan.
• Onderhoud meerdere contacten, laat je breed informeren en betrek ook jongeren.
• Creëer betrokkenheid en bevorder de gemeenschapszin.
• Niet het minste punt: ga voortdurend in gebed om inzicht, wijsheid en zegen.

Risicomanagement

Naast de Best practices bespraken deelnemers ook partnerrelaties, kwaliteit en effectiviteit en risicomanagement. Zo kwamen de do’s en don’ts in partnerrelaties ter sprake. Een speciale workshop behandelde de obstakels en oplossingen voor autonome en volwassen partnerrelaties. Een andere workshop behandelde de kwaliteit en effectiviteit in evaluatie en monitoring. Kernvraag was: Dragen uw projecten bij aan de realisatie van uw misse en hebben zij de gewenste impact? Met name het hoe en waarom van het monitoren en evalueren en resultaatbeoordeling kwam aan bod. Een laatste groep besprak risicomanagement; het identificeren, beoordelen en beheersen van risico’s in de hulpverlening. Kernvraag van deze workshop: Welke beheermaatregelen kunnen we onderscheiden in de hulpverlening en hoe kunnen we hiermee de risico’s beter beheersen? De relevante factoren en stappen in risicomanagement werden toegelicht. Aan de hand van oefening en behandeling van eigen projecten werden risico’s geïdentificeerd, geprioriteerd en op basis daarvan beheermaatregelen opgesteld. Tenslotte werden ook condities in de context en valkuilen aangegeven.

Informatie deelnemersbijeenkomst 2017

Wilt u meer weten over de komende deelnemersbijeenkomst of meedenken in de uitwerking van het thema, neem dan contact met ons op. Het CPOE geeft u dan snel meer informatie.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world