English

Inclusive church

Vrede en de kerk

Diverse organisaties bespreken het thema: ‘Inclusive church en vredesopbouw (verzoening) na een conflict’. Light for the World, CGK, GZB, Red een Kind, SDOK, Leger des Heils, Operatie Mobilisatie, Tear, Woord & Daad, Wycliffe en ZOA bezinnen zich hierop o.l.v. Matthijs Nederveen (Light for the World).
Is uw organisatie lid van Prisma en wilt u meedenken? Neem dan contact met ons op.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world